Hvor mange nordmenn eier en drone?

Hvor mange nordmenn eier en drone? Hvor mange norske droneoperatører kan regelverket? Hvilke holdninger har nordmenn generelt til droner? Ola Gaute Aas Askheim i Opinion AS har alle svarene og flere til her
Jan Frantzen

Se foredraget til Ola Gaute Aas i Opinion AS her!