IKKE DRONEFORBUD - Men forbud mot fotografering og filming fra luften. NSM har på vegne av Forsvaret innført begrensinger i perioden fra og med 24.2.2020 til og med 24.3.2020 IlLUSTRASJON: NSM

Ikke droneforbud – men midlertidig forbud mot fotografering og filming fra luften

Mange dronebrukere i Harstad, Narvik og Tromsø fikk tirsdag en stor overraskelse fra NSM. Uten varsel ble det innført et midlertidig forbud mot fotografering og filming fra luften helt frem til 24. mars 2020.
Anders Martinsen

Tirsdag denne uken kom Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) med pressemeldingen som fikk mange dronebrukere i Norge til å reagere. Uten forvarsel, og uten å ha hatt noen dialog med dronebransjen ble det innført et midlertidig forbud mot fotografering og filming fra luften i deler av Troms og Finnmark.

Men NSM informerte ikke ved publisering av pressemeldingen om muligheten i forskriften til å søke om unntak fra sensorforbudet, først etter henvendelse fra UAS Norway ble dette endret på nettsiden til NSM. For i Forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer og paragraf 6 står det blant annet:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet kan gi dispensasjon til å bruke luftbårne sensorsystemer innenfor et forbudsområde. Dispensasjon kan kun gis dersom det innhentes UGRADERT informasjon og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har innhentet samtykke fra objekt- eller områdeeier til å gi slik dispensasjon. Dispensasjonen skal avgrenses i tid og kan kun gjelde for et avgrenset og bestemt angitt del av forbudsområdet.

I et intervju med Nye Tromsø sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter blant annet:

Kan søke om untak – 3 dager i forkant

-Her vil det bli mulighet, hvis man har næring eller andre forhold som gjør at man har et reelt behov for det, til å søke om dispensasjon, sa Stordal til Nye Tromsø.

Forsvaret henviser til at som ved militærøvelsen Joint Viking i 2017 i Finnmark ble det gitt dispensasjoner og i følge Forsvaret ble det gitt et titalls dispensasjoner i denne perioden. Problemet som mange droneoperatører trekker frem er at Forsvaret krever at det må søkes senest 72 timer i forkant, altså 3 dager i forkant av et ønsket opptak ved hjelp av drone som har påmontert en sensor.

I følge Teknisk Ukeblad (TU) som også har omtalt sensorforbudet i en artikkel onsdag denne uken er det første gang at NSM at denne type forbud gjøres gjeldende i forbindelse med en øvelse og i et så stort område.

Forsvaret over lengre tid vurdert hvilke muligheter de har hatt til å begrense blant annet dronebruk under øvelsen Cold Response, og Forsvarsdepartementet har fastsatt områdene som nå blir omfattet av sensorforbudet. Ved tidligere øvelser har man ved hjelp av Luftfartstilsynet innført restriksjonsområder i luften, og ikke fokusert på midlertidig forbud mot sensorbruk. For mange dronebrukere vil man dermed en redusert mulighet for å kunne operere i det aktuelle området.

Men droner som ikke har påmontert sensor kan fly i området, da i tråd med gjeldende regler, og så fremt at dronen ikke har påmontert en sensor som muliggjør opptak som eksempelvis foto og/eller film. Dronebrukere skal dog være spesielt oppmerksomme på evt restriksjoner for bruk av luftrommet som kan komme som følge av øvelsen. 

Kan ha overvåket øvelser ved hjelp av droner

Også under øvelsen Joint Viking i 2017 ønsket Forsvaret å begrense dronebruken, da ble det innført et droneforbud på rekordtid og under et døgn etter Forsvaret hadde søkt om forbudet forelå utkast til et droneforbud. Etter flere tidligere øvelser hos Forsvaret har flere fra Hæren uttalt i media at man har sett droner i nærheten av øvelsesområder, de mener at droner kan ha blitt benyttet til å overvåke øvelser som Forsvaret har gjennomført.