Innkalling årsmøte 2022

UAS Norway inviterer til digitalt årsmøte 7. april 2022 fra kl. 10:00
UAS Norway

Til medlemmene i UAS Norway 

Innkalling til ordinært årsmøte i UAS Norway 

Kristiansand, 07. Mars 2022 

Årsmøtet avholdes digitalt den 7. april 2022 kl. 10:00 – 12:00. Link for digital deltagelse blir sendt ut i forkant av årsmøtet. 

Saker til årsmøte: 

Saker som et medlem ønsker ta opp opp på årsmøtet, må sendes styret senest den 17. mars – forslag sendes til anders.martinsen@uasnorway.no og merkes med «Forslag til årsmøte 2022» 

Husk også å legg ved konkret forslag til vedtak for sak som evt ønskes fremmet.

Saksliste: 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet via medlemssiden.

Stemmerett:

For å ha stemmerett må medlemmet være innmeldt i UAS Norway, og ha betalt kontingent. For mer informasjon om stemmerett, se vedtektene til organisasjonen (tilgjengelig på medlemssiden)

Valgkomite: 

Valgkomiteen er i arbeid. Forslag til kandidater kan oversendes valgkomiteens leder – Knut Moe – knut@sqhead.com

Med vennlig hilsen styret i UAS Norway