Innkalling til årsmøte i UAS Norway 23. mars 2017

Styret i UAS Norway varsler med dette medlemmene om at ordinært årsmøte vil bli avholdt torsdag 23. mars 2017.
Reportasje: Anders Martinsen

Sted og tidspunkt kommer med den formelle innkallingen.

På årsmøtet skal det velges leder (president), nestleder og to styremedlemmer. Styret ber medlemmene om å sende
forslag til kandidater til valgkomiteen innen 20. februar:

Rune Eikeland rune.eikeland@irisgroup.aero
Mats Mikalsen Kristensen mats@andoyaspace.no

Oslo 23. januar 2017

For styret i UAS Norway

Dan Richard Isdahl-Engh
president