Innkalling til ordinært årsmøte i UAS Norway

Styret innkaller herved til årsmøte i UAS Norway.
Årsmøtet avholdes den 20. mars 2018 klokken 1200 - 1400
på NTNU i Trondheim, Auditorium, Valgrinda 2000 (S.P. Andersens veg 5)

Anders Martinsen

Saker til årsmøte: Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest den 6. mars – forslag sendes til anders.martinsen@uasnorway.no og merkes med «Forslag til årsmøte» Husk også å legg ved konkret forslag til vedtak for sak som evt ønskes fremmet.

Saksliste:Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Stemmerett: For å ha stemmerett må medlemmet være innmeldt i UAS Norway, og ha betalt kontingent. For mer informasjon om stemmerett, se vedtektene til organisasjonen.

Valgkomite: Valgkomiteen er i arbeid. Forslag til kandidater kan oversendes til rune@eikeland.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i UAS Norway