Innkalling til årsmøte 2023

UAS Norway inviterer til digitalt årsmøte 12. april 2023 fra kl. 10:00

Til medlemmene i UAS Norway

Innkalling til ordinært årsmøte i UAS Norway

Kristiansand, 12. April 2023

Årsmøtet avholdes digitalt den 12. april 2023 kl. 10:00 – 12:00. Link for digital deltagelse blir sendt ut i forkant av årsmøtet.

Saker til årsmøte:

Saker som et medlem ønsker ta opp opp på årsmøtet, må sendes styret senest den 17. mars – forslag sendes til anders.martinsen@uasnorway.no og merkes med «Forslag til årsmøte 2023»

Husk også å legg ved konkret forslag til vedtak for sak som evt ønskes fremmet.

Saksliste:

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet via medlemssiden.

Stemmerett:

For å ha stemmerett må medlemmet være innmeldt i UAS Norway, og ha betalt kontingent. For mer informasjon om stemmerett, se vedtektene til organisasjonen (tilgjengelig på medlemssiden)

Valgkomite:

Valgkomiteen er i arbeid. Forslag til kandidater kan oversendes valgkomiteen ved Rolf Broch – rolf.broch@statnett.no

Med vennlig hilsen styret i UAS Norway