Klar for Arctic Drone Event: Studenter fra UiT, Elin Hansen fra UAS Norway, Rune Schlanbusch (NORCE) og UASN leder, Anders Martinsen er på plass på Svalbard.
Foto:Ole Dag Kvamme

Internasjonal dronekonferanse på Svalbard– Vi vil spre kunnskap om droner og logistikk

– Det er for lite deling av kunnskap om dronelogistikk og mulighetene innad i bransjen. Det gjør vi noe med, sier daglig leder Anders Martinsen i UAS Norway
Ole Dag Kvamme

Tirsdag morgen åpner UAS Norways sin andre arktiske dronekonferanse i Longyearbyen på Svalbard. Over femti deltakere fra Norden og europeiske land skal diskutere ubemannet luftfart i logistikk.

– Vi skal ha innlegg, diskusjoner og worshop, hvor målet er at elle får presentert sine muligheter, og at vi får sett hvor bransjen kan ta ut potensialet for droner brukt i logistikk, sier daglig leder Anders Martinsen i UAS Norway.

– Svalbard har blitt en institusjon i bransjen

Salgsleder David Hansen i avdeling for offentlig sektor i Microsoft Norge kom søndag ettermiddag til Longyearbyen. Han er også nytt styremedlem i UAS Norway, og har ikke vært på Svalbard tidligere.

– Jeg forventer å bli enda bedre kjent med norsk dronebransje. Dronebransjen er blant de mest avanserte markedene i Europa, det er spennende, sier David Hansen.

Microsoft er opptatt av hvordan 5G-nettet kan bli brukt av dronebransjen, ikke bare for å knytte teknologien til mobilnettet, men også for å bruke 5G-teknologien til å knytte ulike tjenester sammen.

– Konferansen er viktig, jeg skjønner at konferansen på Svalbard har blitt en institusjon i bransjen. Jeg gleder meg til å se møtet mellom de som etterspør tjenestene, og de som er tilbyderne, og se hva de sammen kan finne ut av om behov og muligheter fremover. Jeg tror bare vi aner konturene av alt vi kan få til sammen, sier David Hansen.

Virker det på Svalbard virker det overalt sies det. Her ute i Adventdalen skal deler av konferansen finne sted. Det kan bli en annerledes konferanse for deltakerne. Foto: Anders Martinsen

Leter etter cutting edge

UAS Norways første Svalbard-konferanse i 2018 handlet om droner og miljø. De neste to årene kunne konferansen ikke avholdes på grunn av pandemien.

I år er temaet logistikk, og en rekke foredragsholder er samlet fra fire ulike deler: Produsenter, tjenesteleverandører, regulatoriske myndigheter som Avinor, og for det fjerde brukerne – innkjøperne av logistikk-løsninger.

– Vi skal høre fra de som er ledende i Europa, hvor langt de har kommet på sine områder. Det er mangel på deling i hele dronebransjen. Derfor trenger vi å høre hva ulike miljøer og selskaper får til i dag, og finne «the cutting edge».

– Handler det om å flytte på ting eller også mennesker?

– På sikt vil droner flytte folk. For droner handler om det som er ubemannet. Per nå diskuterer vi ting. For eksempel trenger olje- og gassektoren deler fløyet hit og dit. Et energiselskap trenger kanskje en liten del fløyet over heia i stedet for frakt med sekshjuling. Og allerede er droner i bruk mange steder for å frakte medisinsk utstyr og blodprøver mellom ulike institusjoner, sier Martinsen.

Av interessante selskap man skal høre fra nevner Martinsen norske Airlift Solutions i Førde, Aviant fra Trondheim, tyske Wingcopter og svenske Everdrone.

– Men hvorfor samle folk på Svalbard?

– Svalbard er utfordrende med klima, temperaturer og vær. For spøk sier man at hvis noe virker på Svalbard, virker det over hele verden. Vi søker utfordringer, og vi vil prøve teste praktiske løsninger som kan endre bildet vi har av hvordan droner kan brukes, sier Martinsen.

Martinsen understreker at tematikken spenner videre enn dagens små droner, fellesbetegnelsen er vel så mye ubemannet luftfart.

– Vi vet det det er en stor samfunnsmessig gevinst å bruke luftrommet. Her vil vi få høre fra de som er ledende i Europa: Hvor langt har de kommet? sier Martinsen.

– Så det er ikke bare norske deltakere?

– Nei, de fleste som kommer er utenlandske, så dette er en internasjonal arena, sier Martinsen.