Vegard Evjen Holstein fra Maritime Robotics på scenen med Anders Martinsen fra UAS Norway under årets UNC2021
Foto:Sebastian Moe

Internasjonal suksess for Maritime RoboticsKombinerer data fra sjø, luft og vann

– Som andre hadde vi en ubemannet farkost, som seilte rundt, og gjorde ingen ting. Et seismikk-selskap tok oss i ørene og fikk oss på rett kurs, fortalte Vegard Evjen Holstein i Maritime robotics på UNC2021.
Ole Dag Kvamme

Om munnhellet «sailing ‘round, doing nothing» var ment som en morsomhet, hadde den åpenbart en viktig kjerne i seg, for Holstein, som fortalte om selskapets utvikling på dronekonferansen i Sola.

Etter å ha vært etablert i 2005, er selskapet nå aktive med 80 kommersielle droner over og under vann i mange land.

Maritime robotics omsatte i fjor for 5 millioner Euro, slik han omtalte det, altså rundt 50 millioner kroner.

Øker omsetning

– Vi ser ut til å øke omsetningen mellom 20 og 30 prosent i år, og har 40 ansatte, sa Holstein.

Maritime robotics ble kjent for sine ubemannende farkoster rundt 2007.

Foto: Skjermdump fra presentasjonen

Men det var altså et seismikk-selskap som hadde direkte kartleggingsbehov, som fikk dem på sporet av karttjenester, som selskapet nå er kjent for verden over.

Over, i og under vann

Martime robotics har utviklet droner, slik som deres seks meter ubemannede fartøy, som likner en vanlig skjærgårds-rib. Den kan sende ut en undervannsdrone, og sammen kan altså selskapet lage avansert undervannsgrafikk.

De har på samme vis utviklet kart-løsninger over vann, som de kombinerer, ved at man først tar bildet fra oven, sågar via satellitt, eller fly, deretter droner som også kartlegger under vann på grunne områder, og deretter på dypet.

Holstein innrømmet også at kul teknologi ikke alltid utløser kommersielle salg, og viste da også til sin ubemannede, seks meter lange rib, som kan frakte ett tonn i én kubikks lagerrom.

– Markedet var tregt, og vi måtte ha til brød og smør. Dermed konstruerte vi en farkost på 2 meter for å kartlegge havbunnen, og traff markedets behov, sier Holstein.