Dronekartet.no dekker hele landet, og teller i dag 355 registrerte UASN-medlemmer.  

Inviterer til dronedugnad under koronakrisen

Gjør deg tilgjengelig for mulige oppdrag under Korona-krisen ved å registrere deg på Dronekartet.
Jan Frantzen

– Vi ønsker en dronedugnad hvor bransjen går sammen for å bidra i den vanskelige situasjonen vi nå står i. Hvis dronetjenester kan være med styrke beredskapen eller bidra til å utføre offentlige oppgaver, så er det veldig positivt for alle parter, sier UAS Norway-leder Anders Martinsen.

Formålet her er å synliggjøre en kapasitet eller en ressurs

Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway

Hans oppfordring er at bransjeorganisasjonens medlemmer registrerer seg på Dronekartet.no – et nasjonalt register over godkjente droneoperatører i Norge. Her kan du oppgi hva slags type oppdrag du påtar deg, hvilket distrikt du jobber i, hvilke plattformer eller ressurser du har tilgjengelig, og dessuten laste opp forsikring og dokumentasjon fra Luftfartstilsynet for å verifisere at du en godkjent og trygg operatør.

For å registrere seg på Dronekartet går man inn på medlemssidene sine og hooker av fanen «synlig på dronekartet».

Karttjenesten brukes av aktører som ønsker å bestille dronetjenester, og teller i dag 355 registrerte UASN-medlemmer.

– Formålet her er å synliggjøre en kapasitet eller en ressurs, for eksempel for et kraftselskap som trenger å få en vurdering av linjenettet, eller gjøre en inspeksjon i forbindelse med utfall av strøm. Det kan være en kommune som ikke er i stand til å gjøre en byggeteknisk inspeksjon fordi ansatte er syke eller i karantene. Flere selskaper er pålagt å ha hjemmekontor, derfor vet vi at enkelte kan bli forhindret fra å utføre blant oppgave som dette. Da kan dronebransjen være et alternativ. Vi vet også at beredskapsetater over hele landet allerede bruker droner, og i situasjonen vi er i nå kan flere dra nytte av droner, sier Martinsen.

Vi ønsker en dronedugnad hvor bransjen går sammen for å bidra i den vanskelige situasjonen vi nå står i.

Han kan også fortelle at UAS Norways kontorer er bemannet som normalt, og tilgjengelig for eventuelle spørsmål.