Deltakerne under paneldebatten på Flyoperativt Forum onsdag. F.v. brigader og nestkommanderende i Luftforsvaret, Øivind Gunnerud, sjefsflyger Helge Aanonsen i Widerøe, luftfartsdirektør Lars Kobberstad, førstestatsadvokat Reidar Bruusgaard og Kåre Halvorsen fra Havarikommisjonen.
Foto:Hans O. Torgersen

«Just Culture» kan forbedre sikkerheten i dronebransjen

Taler etter taler under Flyoperativt Forum på Gardermoen onsdag understreket viktigheten av «just culture», at flygere og andre risikofritt kan varsle om hendelser.
Hans O. Torgersen

Luftfartsdirektør Lars Kobberstad åpnet Flyoperativt Forum på Gardermoen onsdag formiddag. Dette er en del av ASW 2023 – Aviation Safey Week, luftfartens sikkerhetsuke.

Droner var ikke noe eget tema onsdag, men kommer sterkere tilbake torsdag, da luftfartens sikkerhetsuke fortsetter med blant annet med SID, Sikker Integrering av Droner som egen fagdag.

Alle fokuserer på Just Culture

Temaet for alle innlederne var just culture, men med forskjellig vinkling etter som hvor de jobber. Blant innlederne var det bare tre som til daglig ikke jobber innen luftfarten eller dronebransjen. En av dem var førstestatsadvokat Reidar Bruusgaard fra Riksadvokatembetet, øverste leder av norsk påtalemyndighet.

Forenklet kan man si at «forbrytelse og straff» på en måte var temaet hans, nemlig hvordan politi og påtalemyndighet håndterer etterforskning og eventuell tiltale etter hendelser og ulykker i luftfarten.

Både dronepiloter og piloter i bemannet luftfart kan straffes for uaktsomhet etter en ulykke, men Bruusgaard beroliget tilhørerne på Flyoperativt Forum onsdag.

Rettssaken mot vaktsjefen på fregatten Helge Ingstad har ført til uro blant ansatte i luftfarten, som frykter at de kan ende opp på tiltalebenken på samme måte etter en hendelse eller ulykke.

Temaet ble tatt opp mange ganger under Flyoperativt Forum onsdag for å snakke om just culture, det som betyr at flygere og andre kan melde i fra om hendelser uten at de risikerer straff hvis de selv har gjort noe klanderverdig.

En av dem som belyste temaet just culture var flyvesjef, Helge Aanonsen fra Widerøe. Han understreket behovet for å dele også erfaringer fra luftfarten hvor det også er foretatt gode vurderinger og valg, altså ikke bare nødvendigvis når det har skjedd ulykker eller hendelser som er rapportert inn.

Brigader Øivind Gunnerud fra Luftforsvaret delte også erfaringer fra Luftforsvarets erfaringer med helhetlig debrief som har bidratt til en bedre læringskultur gjennom flere års arbeid med just culture.

Etterpåklokskap

Førstestatsadvokat Reidar Bruusgaard ved Riksadvokatembetet var blant paneldeltagerne på Gardermoen. Han fikk spørsmål fra salen om risikoen for å bli tiltalt for uaktsomhet som en følge av etterpåklokskap. 

– Det er i hvert fall det man har veldig mye fokus på, å unngå å være sånn etterpåklok. Lovgiver har sagt at for en del straffebud så kreves det at du har gjort det med vilje, andre ganger at du har vært veldig skjødesløs, og noen ganger at du har vært uaktsom. 

Førstestatsadvokat Reidar Bruusgaard (t.v.) fra Riksadvokatembetet og Kåre Halvorsen fra Havarikommisjonen. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Bruusgaard, som har lang erfaring fra påtalemyndigheten og blant annet har arbeidet på Kripos i 15 år, utdypet det med uaktsomhet.

– Å være uaktsom betyr ikke bare at du har gjort noe feil, at du har sett ned på skolissene dine og så har du plutselig kommet i straffeansvar. Det skal være et markant avvik fra forventet avvik.

Han kunne ikke gå inn på noen diskusjon om Helge Ingstad-saken, da den går for retten nå, men hadde et klart budskap til flygesjefer og andre i forsamlingen:

– Det er veldig viktig at denne forsamlingen ikke går hjem til sine ansatte og sier at bare du gjør en liten feil så blir du straffet. Jeg mener at det ikke er situasjonen. Det kreves et avvik som har substans fra forventet atferd for at du skal kunne dømmes for uaktsomhet.