Statnett hadde et treårig forsknings- og utviklingsprosjekt om "automatisk inspeksjon på transformatorstasjon" i Sunndalsøra.
Foto:Statnett SF

Kan offentlig sektor bruke droner mer?

Mange vil si at svaret er ja. På dronekonferansen Bedre Fly(t) deler noen av Norges fremste eksperter tipsene som kan øke offentlig bruk av droner.
UAS Norway

Droneteknologien har utviklet seg raskt de siste årene, men det er ikke alle som syntes det er like enkelt å ta teknologien i bruk.

Offentlig sektor har unike muligheter til å benytte denne teknologien, men det er ikke alle som vet hvor de skal starte, sier Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway, som står bak konferansen i Kristiansand.

Martinsen forteller at konferansen i mars har som mål å samle mange av de offentlige aktørene som bruker eller bør ta droneteknologien i bruk. 

Rolf Aaberg Broch fra Statnett er en av foredragsholderne som kommer til konferansen. Han har vært med på å bygge opp Statnett sitt droneprogram. På konferansen gir han deg oppskriften på hvordan Statnett gjorde det hele. 

Rolf Aaberg Broch fra Statnett har utviklet et prosjekt hvor droner har automatiske inspeksjoner. Når dronen er ferdig med inspeksjonen står den på en transformatorstasjon og lader opp til neste bruk.

Luftfartstilsynet forteller om de nye dronereglene

Nye droneregler er kanskje det mange av de offentlige brukerne syntes er vanskeligst å sette seg inn i. Det finnes mange regler i forhold til avstand fra mennesker, kjøretøy, flyplass og naturvern områder osv. Seksjonssjef for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet, Bente Heggedal Løvold kommer på Bedre Fly(t) for å gi deg tips på hvilke droneregler du må vite noe om.

Mange er ikke sikre på om det er lov til å fly over byen. Svaret får du på dronekonferansen Bedre Fly(t) under foredraget til Bente Heggedal Løvold.

Hva er reglene for flyving nær flyplasser?

Det svaret får du blant annet fra Axel Knutsen som leder Avinor Flysikring sitt droneprogram. Mange er ikke klar over hvilke regler som gjelder og hvordan man skal forholde seg til flyving nær flyplasser. Avinor Flysikring er på plass under konferansen for å gi deg svar på det du lurer på.

Høsten 2018 gjennomførte UASN, Avinor Flysikring og Airlift Solutions droneflyving i Oslo sentrum for å demonstrere dronelevering.

Reglene fra Luftfartstilsynet må sees i sammenheng med hvor du har lov til å fly og hva du har lov til å fotografere fra luften og under vann i Norge. Dag Sanham fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet gir deg svaret på konferansen, og vil samtidig gi deg noen gode tips til hvordan du skal gå frem til å søke om tillatelse der det er nødvendig.

Det er mange som kanskje ikke er klar over at det er forbudt å fly på noen områder. Kartet viser områder i Kirkenes som det ikke er lov til å fly på.

Hvorfor er det viktig å ta i bruk droneteknologien?

Bruk av droner kan bedre situasjonsforståelse for mange offentlige brukere. Men det er ikke bare i kriser og akutte hendelser droner har vist seg å være nyttige, de brukes blant annet til inspeksjoner, kartlegging og eksempelvis beredskap. Det ligger mange muligheter innen bruk av droner i offentlig sektor som enda ikke benyttet. Blant annet er det mange som ikke er klar over hvilken data som kan komme fra en drone. Droner er langt mer enn bare foto og film. Et eksempel hvor droner kunne ha blitt brukt er under evakueringen av 1373 personer på Viking Sky, som skjedde i Hustadvika kommune 23 mars 2019. 

Viking Sky fikk motorstopp og de nærmet seg en katastrofe. Heldigvis gikk ingen liv tapt.

Politiet har tatt i bruk droner

Det er viktig for oss å bidra med nye verktøy, ny teknologi inn mot oppgaveløsningen til Politiet, sa seksjonssjef i Politidirektoratet Elisabeth Rise til Dronemagasinet, da de startet droneprosjektet i Politiet høsten 2019.

Politiet i Agder er et av distriktene som har fått begynt å bruke droner på oppdrag. Christian Ekra fra Agder politidistrikt er en av pilotene som deltar i prøveprosjektet. 

Kjøpe drone eller bestille dronetjeneste? 

Enkelte er usikre på om de skal kjøpe drone for å fly selv, eller om de skal bestille data som kommer som resultat fra droneflyvingen. På Bedre Fly(t) får du garantert mange tips omkring dette, slik at du kan ta den rette avgjørelsen. Knut Roar Wiig fra Nordic Unmanned leverer både droner og dronedata. I sitt foredrag skal han gi deg noen gode tips.

Nordic Unmanned leverer scanning og 3D modeller.

Droner – over eller under vann?

Ja takk, begge deler! Du tror kanskje at droner bare finnes i luften, men droner brukes i dag også under vann for å kunne gjøre inspeksjoner, kartlegging eller gi deg mulighet til å hente opp ting fra havbunnen. Oslo Havn har hatt stor suksess med sin satsing på droner både over og under vann. På konferansen forteller de om noen bruksområder de har hatt suksess med.

Oslo Havn har funnet ut hvordan de kan bruke droneteknologien også under vann.

Kunstig intelligens

På konferansen skal vi ikke bare snakke om droner, men kunstig intelligens som gjør sitt tydelig entre i droneindustrien. I dag preges vi av mer bruk av droner og roboter som skal effektivisere og hjelpe oss i hverdagen. Teknologientusiast som elsker kunstig intelligens er Morten Goodwin fra Universitetet i Agder. Han kommer på Bedre Fly(t) for å inspirere til å bruke teknologien mer.

Det er ikke bare droneteknologien som er interessant. Roboter er også i utvikling.

Teknologien er i dag langt på vei, og det er mange muligheter for å kunne ta i bruk droner. Offentlig sektor trenger å bli bedre på å samarbeide – og droner må bli en del av det. Bedre Fly(t) vil gi bedre forståelse av hvordan droner kan brukes i offentlig sektor.

Se program og kjøp billett