Stinn brakke, god stemning og et utall innspill og spørsmål til Avinors droneteam under deres workshop på UNC 2022 i Kristiansand tirsdag.
Foto:Hans O. Torgersen

Avinor møtte dronebransjen på UNC2022Klar tale fra dronebransjen. Vil ha Ninox i hele landet

Dronebransjen møtte Avinors droneteam til workshop under UNC 2022. Budskapet fra bransjen var krystallklart: De ønsker Ninox eller tilsvarende løsning til hele landet.

Hans O. Torgersen

I dag er det bare 17 av de 43 lufthavnene som drives av Avinor som bruker Ninox. Det er ikke dronebransjen fornøyd med.

– Ninox må utvides til hele landet, var et av budskapene om fra de over 50 personene i salen til Avinors droneteam, ledet av Axel Knutsen.

Årsaken til kravet er enkelt:  Med en bedre digital løsning for å gi tilgang til luftrom kan man blant annet skille godkjente operatører fra andre droner som ikke kanskje er registrert, eller har fått tillatelse til å operere i det aktuelle området.

Hvis dronebransjen får Ninox eller tilsvarende system i hele landet, betyr det at løsningen også eventuelt kan brukes i ukontrollert luftrom. Det kan for så vidt brukere av systemet gjør i dag, men uten at data mellom brukere deles eller at Avinor følger med og kontrollere bruken.

Hvis denne typen løsninger gjøres obligatoriske, både rundt alle lufthavner i Norge eller hvor det er krav til å innhente tillatelse til å fly, vil man kunne få en bedre oversikt over hvem som bruker det aktuelle luftrommet. 

Ønsket om Ninox til hele landet betyr derimot ikke at alle brukerne er fornøyd med hvordan systemet fungerer i dag.

– Det må være innlogging med bank-ID, var et av ønskene fra bransjen.

– Vår engelske leverandør hadde ikke hørt om bank-ID, derfor ble det to-faktor autentisering, svarte Axel Knutsen.

Her er Peter Melander fra svenske Outflight AB i samtale med Axel Knutsen (med ryggen til) under Avinors workshop på UNC 2022. Foto: Hans O. Torgersen

De store operatørene i bransjen, som har flere piloter, klaget over manglende funksjonalitet, og ønsker blant annet å få tilgang til informasjon som er lagt inn av egne kolleger og å kunne delegere data.

Det var flere enn 50 personer til stede i salen. Dette er et utdrag av innspill og spørsmål fra bransjen, noen av dem omfattet ting som Avinor ikke har ansvaret for.

– Vi ønsker oss norsk brukerstøtte til Ninox.
– Dere må få opp bevisstheten blant hobbybrukere.
– Det er for lang behandlingstiden for å få godkjenning hos Luftfartstilsynet.
– Det må bli mer skandinavisk samarbeide, kanskje et skandinavisk Ninox?
– Vi må varsle NOTAM 12 timer før BVLOS-flygning, det er umulig å få til hvis det er en inspeksjon det haster med etter en stormskade
– Alle må legge flygninger inn i Ninox, uansett hvor de skal fly og type luftrom
– Hvis du skal kjøpe mobiltelefon eller TV må du identifisere deg. Hvorfor er det ikke krav om det når du kjøper en drone?

Axel Knutsen leder Avinors droneteam. Han og hans kolleger møtte snakkesalige og spørrelystne droneoperatører til workshop tirsdag ettermiddag under UNC 2022 i Kristiansand. Foto: Hans O. Torgersen.

Innspillene og spørsmålene var mange fra salen. Noen ganger kom også svaret fra andre i salen. Det ble en diskusjon som alle så ut til å være fornøyd med.

– Dette var ingen Q-A med oss, slo Axel Knutsen fast etterpå.

– Dere er fornøyd?

– Det var veldig fint å kommunisere med bransjen. Vi ønsker å skape en dialog, og det var også veldig fint å samle andre aktører. Poenget er å få til en diskusjon, og så må vi finne ut hvordan vi gjør ting sammen.