Klart for netteksamen for dronepiloter

Mandag 2. januar blir det endelig mulig for piloter og fartøysjefer å ta en eksamen som snart er nødvendig for å fly drone.
Reportasje: Anders Martinsen

Ved årsskiftet skal våre 72 vegstasjoner være klare til å avvikle prøven. I løpet avdesember måned skal vi gjennomføre en test med Luftfartstilsynet for å sjekke det aller siste, sier prosjektleder i Statens Vegvesen, Dag Terje Langnes, til  Dronemagasinet.

Ifølge forskriften for ubemannet luftfart må både piloter og fartøysjefer i RO2 og RO3 ta netteksamen innen 1. februar 2017. Det har lenge  vært etterlyst informasjon om praktisk gjennomføring og kostnader knyttet til eksamen. Nå er det altså klart at Vegvesenet står for den praktiske avviklingen på vegne av Luftfartstilsynet. Vegvesenet skal ha 600 kroner for sin rolle, men hva

Luftfartstilsynet vil sette den endelige prisen til, er foreløpig  uklart – men trolig rett over 1.000,-

Med kun én måned fra eksamen innføres til kravet om bestått eksamen trer i kraft, har det vært en viss skepsis til om det vil være kapasitet til å ta unna alle som vil ta eksamen i januar.

 • – Vi avvikler 200.000 førerprøver årlig så vi skal være i stand til å håndtere dette med vår eksisterende kapasitet, sier Langnes.
 • Hva skal man gjøre for å ta eksamen?
 • – Møt opp på vegtrafikkstasjonen, husk ID-kort og sjekk åpningstider for prøver før du stiller opp. Husk at det kan være noe ventetid da vi praktiserer drop-in. Det er altså ikke anledning til å reservere tid. Det blir en tidsbegrensning på prøven, men detaljene rundt dette må vi komme tilbake til, sier Langnes.

UFRAVIKELIG KRAV FOR Å FLY

Avdelingsdirektør for operativ avdeling i Luftfartstilsynet, Jan  Petter Steinland, understreker at det er et snarlig og ufravikelig krav om å ha bestått prøven.

 • Operatører i RO2/3 kan fra 1. februar ikke fly før eksamen er bestått.
 • – Om man flyr uten bestått eksamen opererer man da utenfor forskriften og uten gyldig forsikring. De som stryker på første forsøk kan gå opp til ny eksamen så snart det er kapasitet, sier Steinland.
 • Vil også netteksamen være tilgjengelig for RO1 operatører?
 • – RO1-operatører har per i dag ikke krav til å gjennomføre eksamen. Vi har ikke tatt stilling til om de KAN gjennomføre eksamen, men nå er det først og fremst operatører   i kategori RO2 og RO3 som skal ha tilgang til eksamen, sier Steinland.
 • Vil Luftfartstilsynet utstede et bevis / pilotbevis eller lignende etter bestått netteksamen?
 • – Per i dag er det ingen plan for å utstede et flygerbevis for operatørene. Det er viktig å huske at dagens ramme for bruk av droner er styrt nasjonalt. Vi følger med på hva som foregår internasjonalt og på europeisk nivå. Kravet til flygerbevis eller sertifikat er noe vi ønsker å avvente til vi vet mer om hva som vil skje på internasjonalt nivå.
 • Vil netteksamen også være tilgjengelig på engelsk?
 • – Vi prioriterer først og fremst norskspråklige operatører, men vi  har planer om en engelsk eksamen  og regner med at den blir tilgjengelig for de som ønsker dette. Innholdet i eksamensspørsmålene er hentet  fra nettkurset og dette er kun tilgjengelig på norsk per i dag.
 • Det er kun en teoretisk eksamen og ikke en praktisk  prøve?
 • – Ja, det er for store variasjoner av systemer til å legge opp til en praktisk prøve per i dag. Vi må huske at utviklingen innenfor dronesegmentet går i faser. I dag har vi mye fokus på bruk av lette og små mulitikopter- systemer. Det dukker opp nye bruksområder hver eneste dag, og vi forventer at det vil fortsette.  Det  er i dag flest operatører som benytter systemer for å ta bilder. På sikt vil vi trolig se større og kraftigere systemer med lang rekkevidde. Det er naturlig at krav til eksamen og innhold i regelverk utvikles basert på utvikling som i høy grad er teknologidrevet. Det er ikke sikkert at tradisjonell metode for å sjekke praktiske ferdigheter er optimalt i fremtiden, sier Steinland.