Covid 19-situasjonen har gjort at drop-in-løsningen ved landets trafikkstasjoner er erstattet med timebestillinger. Det har enkelte steder blitt utfordrende.
Foto: Statens vegvesen

Kø for å få tatt droneeksamen – Statens vegvesen øker tilbudet

Ved enkelte trafikkstasjoner har det vært stor pågang, og vanskelig å booke timer til droneeksamen. Nå vil Statens vegvesen øke tilbudet.
Jan Frantzen

Alle som skal være pilot under RO2- og RO3-operatører må avlegge droneeksamen på en trafikkstasjon. Den siste tiden har dette vært utfordrende enkelte steder i landet.

– Det har vært vanskelig å få time i Bergen de siste ukene, fordi Statens vegvesen har stanset drop-in-løsningen og man må bestille online. Da er det kun fem tilgjengelige timer hver dag, og de legges ut to uker i forveien. Disse timene gjelder både for de som skal ta droneeksamen og vanlig førerkort, forteller Jeremy Cook, som er seniorforsker ved forskningsinstituttet NORCE. Han er én av flere som har hatt utfordringer med dette den siste tiden.

Taper inntekter

NORCE har hatt ti personer på intern opplæring, kurs og prøveflyvning, og disse venter fortsatt på å få gjennomført teoriprøven på grunn av lang ventetid ved trafikkstasjonen.

Jeremy Cook, seniorforsker i NORCE. Foto: NORCE

– Problemet er at det utsetter vår sertifisering, det betyr at vi ikke kan fly i jobbsammenheng. Det betyr også potensielt færre inntekter, for vi kan ikke bruke drone i pågående prosjekter. Det er visstnok mulig å booke tid hvis man logger seg inn rett etter midnatt, for det er da de nye tidene legges ut. Jeg har forsøkt tidlig på morgenen, men da har det vært for sent. De siste to ukene har det vært umulig. Det er som å bestille billetter til en attraktiv konsert. Du må sitte ved PC-en akkurat når de legges ut, sier Cook.

– Er det ikke mulig å ta eksamen på en annen trafikkstasjon?

– Jeg kan booke time på Voss, men der var det heller ikke ledig time da jeg forsøkte. Og da må jeg kjøre halvannen time. Hvorfor skal det være slik? Dette kunne vært løst ved å tilrettelegge for flere samtidig.

Har etterslep

Statens vegvesens avdeling for brukertjenester har svart på Dronemagasinets spørsmål skriftlig, og skriver at de har forståelse for at det har vært krevende å få gjennomført droneprøver enkelte steder i landet.

«Nedstengingen av trafikkstasjonene som følge av Covid-19 har medført et etterslep av teoriprøver det har vært tidkrevende å innhente. Vi innførte timebestilling på teoriprøver for å sikre best mulig effektiv utnyttelse av våre teorirom, og samtidig  klare å ivareta smittevernskravene. Fulle venterom der kandidater sitter i kø i mange timer for å komme inn på teorirommet, er ikke ønskelig sett ut fra et smittevernhensyn. Vi har med de begrensingene likevel gjennomført et stort antall ordinære teoriprøver, og det ble i sommermånedene gjennomført over 20 000 flere prøver sammenliknet med samme tid i fjor» sier avdelingsdirektør Frode Børstad.

Tar grep

Direktør for Statens vegvesens avdeling for brukertjenester, Frode Børstad. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen opplever en stor etterspørsel etter ledige timer for å få gjennomført teori, og da spesielt på de sentrale østlandsområdene og i de større byene. Derfor tar de nå grep.

«Som et tiltak for å møte denne etterspørselen, vil det i hele september bli gjennomført en landsomfattende innsats der vi ved hjelp av overtidsbruk og innleid bemanning øker teoritilbudet betraktelig. Dette gjøres både i form av økt antall dager per uke med teoritilbud på de mindre stasjonene, i tillegg vil det bli tilbud om prøver kvelder og helger på mange av de større stasjonene. Når vi ser på antall prøver som har blitt gjennomført i sommer, har vi stor tro på at vi i løpet av september med en slik dugnad vil ta igjen etterslepet som Covid-19 har resultert i» heter det i svaret til Dronemagasinet.

Det opplyses at det i 2019 ble gjennomført 720 droneprøver. Frem til juli var det i 2020 gjennomført 352 prøver.

«Når situasjonen rundt etterspørselen etter teoritimer normaliserer seg, vil det være en naturlig del av den interne evalueringen å se på om tilbudet for dronekandidater er tilfredsstillende eller om vi skal sette inn egne tiltak for å ivareta denne gruppen» skriver Børstad.