Foto:Privat

Konferanse om droner i helsevesenet

Droner kan effektivisere transport av medisinsk materiale.
Jan Frantzen

– Målet vårt er å effektivisere transport av medisinsk biologisk materiale og isotoper for PET- og CT -skanninger. I dag er all slik transport veibasert, ved bruk av blant annet taxi, og det gir ofte uforutsigbar transporttid. Vi ser nå på mulighetene for å bruke droner til å gjøre dette på en trygg og rask måte.

Knut Korsell

Det sier prosjektleder Knut Korsell ved Oslo universitetssykehus, som sammen med Sykehuset Innlandet arrangerer en konferanse om droner i det norske helsevesenet. Den finner sted 19.juni i Hamarkulturhus.

Konferansen vil belyse mulighetene og utfordringene knyttet til ubemannede luftfartøyer til transportformål innen helsesektoren, forteller Korsell.

Oslo universitetssykehus er med i Forskningsrådets innovasjonsprogram HELSEVEL, som skal bidra til at forskning og innovasjon gir økt kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene i Norge.

I utgangspunktet har sykehuset fått støtte til et treårig prosjekt.

– Med denne konferansen ønsker vi å informere om prosjektet som nettopp har startet, og hvordan vi har tenkt å angripe det. Vi vil ta opp utfordringene og skape engasjement, og vi ønsker å få input og feedback på prosjektet og veien videre, sier Korsell.

Prosjektlederen forteller at programmet for konferansen 19.juni, er todelt. Først vil det handle om det medisinske potensialet for helsevesenets bruk av droner, og deretter om dronerelatert teknologi for å støtte implementering av rask og sikker medisinsk transport.

Korsell trekker blant annet frem den europeiske flyindustri-giganten Airbus, som vil holde hovedpresentasjonen.

– Airbus har et stort prosjekt på gang i Singapore, hvor de skal fly ubemannet over en by. Det er en av grunnene til at de er så interessante. Og de har jo holdt på med flymaskiner en del år, så det vil bli et spennende foredrag, sier han. Og slår fast at sykehusets hovedfokus er dronenes bruksområder.

– Det er mye fokus på teknologi, men vi er mest opptatt av bruk. Utviklingen i droneteknologi går så fort at jeg er trygg på at vi vil finne de teknologiske løsningene. Men dette vil ta tid, og vi tar det skritt for skritt, sier Korsell.