Konkurranse for dronetjenester til JBV er klar

Jernbaneverket har i dag kunngjort sin konkurranse for levering av ubemannede luftfartstjenester (dronetjenester).
Reportasje: Anders Martinsen

Spenningen er over – Jernbaneverket har i dag kunngjort sin konkurranse for en 2 års kontrakt om levering av ubemannede luftfartstjenester (dronetjenester).

– Jernbaneverket (JBV) er glade for endelig å kunne presentere konkurransen, vi har gjort et så grundig arbeid som vi har kunnet. Dette er nybrottsarbeid, men vi mener at vi har tatt hensyn til mange av de gode innspill som har kommet i prosessen. Nå gleder vi oss til å motta så mange interessenter som mulig, før vi endelig går i gang med anbudet over påsken, sier ansvarlig for rammeavtale dronetjenester, Knut Rusti-Jørgensen i Jernbaneverket til UAS Norway

Invitasjon til konkurransen finner du her: https://www.doffin.no/Notice/Details/2016-723261

Iht grunnlag for konkurransen vil oppdragene bestå i blant annet følgende:

«Tjenestene vil bestå i observasjon av stein- og snøskred, samt andre naturhendelser, både forebyggende og ved aktuelle hendelser, langs Jernbaneverkets infrastruktur. Videre, i tillegg til mindre oppdrag (eksempelvis observasjon og dokumentasjon av prosjekters fremdrift), vil Jernbaneverket også vurdere utvikling av observasjon langs deler av linjenettet ‘ute av synsrekkevidde‘ (BLOS – dette prosjektet forutsetter godkjenning fra Luftfartstilsynet)».