Koronakrisen: Fly minst mulig i kontrollert luftrom

Det er viktig at lufttrafikktjenesten ikke belastes unødvendig under koronakrisen, sier UASN-leder Anders Martinsen.
Jan Frantzen

Det gjøres for tiden mange nasjonale tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. I et brev til alle droneoperatører mandag forteller Luftfartstilsynet at det er opprettet et restriksjonsområde som som innebærer at VFR-flyging og skoleflyging kun er tillatt dersom Avinor Flysikring AS har gitt forhåndstillatelse til flygingen. Slik tillatelse vil kun bli gitt til aktører med samfunnskritiske oppdrag.

Tiltaket gjelder i utgangspunktet ikke for droner, men er iverksatt for å avhjelpe lufttrafikktjenesten slik at de kan prioritere kritiske funksjoner.

Erik Lødding, kommunikasjonsssjef i Avinor Flysikring AS.

 

– Restriksjonene for VFR-flyging og skoleflyging er innført for å begrense antallet flyginger i en situasjon med redusert bemanning i lufttrafikktjenesten. Tiltaket er nødvendig for å sikre at Avinor Flysikring AS skal kunne levere lufttrafikktjeneste til samfunnskritisk luftfart, kommenterer kommunikasjonsjef Erik Lødding i Avinor Flysikring til Dronemagasinet.

Selv om droner er i utgangspunktet ikke er omfattet, påpeker UASN-leder Anders Martinsen at det er viktig å ta innover seg at lufttrafikktjenesten har mindre ressurser enn vanlig.

Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway.

Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway.

-Da må også dronebransjen bidra til at alt fungerer så godt som mulig. Vår oppfordring er å begrense droneflyvninger innenfor 5 km-sonen og i kontrollert luftrom. Samfunnsnyttige oppdrag skal naturligvis gå så normalt som mulig, men det er viktig at lufttrafikktjenesten ikke belastes unødvendig, sier han.

Les mer på Luftfartstilsynets sider