REAGERER: Jan-Petter Dahl fra TV 2 (f. v.), Morten Raustein og Hilde Frøisland fra NRK støtter varslingen av ulovlige flyvninger. FOTO: Montasje

Kraftige reaksjoner etter varsling om ulovlig droneflyvning - Det er ødeleggende for dronebransjen

«Useriøst» og «ødeleggende». Den etablerte bransjen feller hard dom over reaksjonene mot varslingen forrige uke, men kritiserer også politiet og Luftfartstilsynet.
Av Ole Dag Kvamme

– Dronebransjen blir ikke tatt seriøst før den forstår at beskjeder om farlig og ulovlig flyvning er sikkerhetsfremmende. Å fly med en 7 kilos drone uten nødvendige tillatelser er useriøst, og direkte livsfarlig for utøvelse av droneaktivitet. Det er ødeleggende for at dronebransjen skal bli akseptert av det øvrige luftfartsmiljøet, tordner tidligere luftfartsinspektør Morten Raustein.

Har du tips i saken, kontakt reporter Ole Dag Kvamme.

Matias Braathen i Above Media varslet om ukultur i bransjen, etter å ha gjort politiet oppmerksom på en ulovlig flyvning av franske dronepiloter i Oslo sentrum 5. desember.

Dronemagasinet har hentet inn reaksjoner fra bransjen, TV 2 og NRK etter reportasjen om varslingen.

– Jeg er overrasket over det jeg leser. Flygning med slike tunge droner krever ekstrem varsomhet, og slik flyvning kan i ytterste konsekvens ha et enormt skadepotensial, hvis det skulle oppstå en uønsket sitasjon, sier ansvarlig leder Jan-Petter Dahl i TV 2 Luftfoto.

Les mer: Varslet om ulovlig flyvning i Oslo sentrum

Les mer: Trodde tillatelsen var i orden

– Blir ikke tatt seriøst

– Hvis ikke dronebransjen tar inn over seg grunnleggende forhold rundt sunn rapporteringskultur, kommer bransjen alltid til å bli uglesett, og får ikke aksepten den trenger i luftfarten til å utvikle dronebransjen i riktig retning, sier Morten Raustein.

Raustein var sentral som inspektør i oppbyggingen av ubemannet luftfart hos Luftfartstilsynet, og har tydelig bakgrunn fra allmenn luftfart og sikkerhet. I dag er Raustein OSMM-leder (Operational Services and Maintenance Management) ved Ørlandet flystasjon.

Han støtter varsler Matias Braathen:

PROVOSERT: Morten Raustein mener dronebransjen sliter med å bli tatt seriøst.

– Han som kan stå med ryggen rak er varsleren. Resten burde stå med lua i hånda og si unnskyld. Det gjelder først og fremst pilotene, selskapet som skulle fly og det norske filmselskapet. Men jeg synes heller ikke Luftfartstilsynet har gjort jobben sin ved å tillate en drone med feil vekt, og heller ikke politiet som står og passer på ulovlig flyvning og åpenbart ikke kan reglene, sier Raustein.

Han mener tillatelsen, varslingen og behandlingen av Matias Braathen viser at dronebransjen fortsatt har lang vei å gå, før den den kan bli tatt seriøst.

– Luftfart er blitt den sikreste måten å transportere folk på. En viktig årsak er at det å lære av feil tas på alvor, det er grunnleggende å si fra og lære av feil. Fordømmelsen av Braathen er helt forkastelig. Jeg husker fra de første årene, da noen kunne vite om alvorlige feil som kunne føre til havarier for andre, men holdt kjeft og kalte egen kunnskap for forretningshemmeligheter.

– Han som kan stå med ryggen rak er varsleren. Resten burde stå med lua i hånda og si unnskyld.

TV 2 bruker bare små droner

Det franske selskapet brukte en 7 kilos cinelifter. Slike droner bruker ikke TV 2, sier ansvarlig leder Jan-Petter Dahl i TV 2 Luftfoto. Kanalen har bestemt seg for å kun bruke droner under 250 gram.

– Jeg kjenner ikke til hvorvidt det er et problem at bransjen melder inn feil drone. Vi i TV 2 bruker bare de små. Jevnlig fornyer vi vår R102-tillatelse for å kunne fly i Oslo, og er svært nøye med hvordan vi bruker vår tillatelse. Bare få av oss får bruke den, sier Dahl.

SKADEPOTENSIALE: – En slik drone har enormt skadepotensiale, sier Jan-Petter Dahl TV 2 Luftfoto.

Årsaken er at det stilles høye krav til å fly midt mellom bygninger og folk i Oslo sentrum.

– Når jeg ser den type tung drone har fløyet rundt i tettbygget strøk i Oslo sentrum uten riktig tillatelse, og folk kan gå rett forbi uten at området er skikkelig sperret av, da blir jeg veldig overrasket, sier Dahl.

– Enormt skadepotensiale

– Hvorfor det?

– En slik drone har enormt skadepotensiale. Hvis det går galt og man mister kontroll i en flyaway med en 7 kilos drone kan du tenke selv – det kan bli svært alvorlige skader. Samtidig så regner jeg med at de som fløy på det aktuelle opptaket svært erfarne og at de hadde gjort nødvendige sikkerhetsanalyser i forkant, selv om det viser seg at de hadde mangelfull tillatelse, sier Dahl.

Han roser Matias Braathen for å si fra.

– Han og Above Media er blant de mest profesjonelle jeg vet om, og er en foretrukken partner for mange i bransjen. Man lytter når de snakker.

– Rykker du ut for å forsvare Braathen?

– På ingen måte. Men jeg kjenner selskapet og opplever at de er svært seriøse. Da synes jeg det er trist å lese alt de får såpass mye negativ omtale i enkelte dronemiljøer – når det de faktisk gjør er å påpeke noe viktig. Vi har alle mye å lære av de som jobber best med sikkerheten i dronebransjen.

Bente Løvold: – Skremmende

Tidligere leder Bente Løvold i Luftfartstilsynets seksjon for Ubemannet luftfart er opptatt av reaksjonene fra de franske flygerne og det norske produksjonsmiljøet.

– Reaksjonene er litt skremmende. En skulle tro det var fint at man ble gjort oppmerksom på at man har satt sikkerheten i fare, sier Løvold.

Hun vil ikke rette sterk kritikk mot søkerne, ettersom hun opplever at regelverket er ungt.

– Vi ser at myndighetene har gitt feil tillatelse, og politiet har også tatt feil, som har passet på en ulovlig flyvning. Da skal kanskje tvilen også komme operatørene og pilotene til gode, sier Løvold.

NRK: – Viktig å si fra

I NRK leder Hilde Frøisland har 45 dronepiloter. Åtte av dem har kompetanse og intern sertifisering til å fly innen Spesifikk kategori. Kanalen har rundt 8-10 flyvninger om dagen.

DRONESJEF: Hilde Frøisland leder 45 dronepiloter i NRK. FOTO: NRK

Frøisland mener det er åpenbart at flyvning med 7 kilos drone i Oslo sentrum har sikkerhetsutfordringer som krever flyvning i Spesifikk kategori. Men hun er mest opptatt av rapporteringskulturen Just culturen. Hun viser til at mange i bransjen nylig deltok i Luftfartstilsynets konferansen Sikker Integrering av Droner i november.

– Det er viktig at det finnes folk som Braathen som sier fra. Og ja: vi bruker han og selskapet Above Media selv, særlig til bilder fra skiflyging. De gjør ting etter boka, og leverer samtidig vanvittig fete dronebilder. Men det koster tid, penger og innsats å gjøre ting ordentlig, sier Frøisland.

Spørsmål om Braathen har rett i at bransjen har et stort problem med ulovlig flyvning synes hun er vanskelig å ta stilling til, da NRK for det meste flyr selv.

– Det er ikke mange år siden vi fløy uten regelverk, mye har skjedd. Jeg har jo hørt om folk som takker nei til arbeid, som andre takker ja til, tilsynelatende uten tillatelsene de trenger. Men jeg kan ikke være bastant om dette, sier Frøisland.

Har ikke tall på ulovlig flyvning

Luftfartstilsynet vil ikke uttale seg om det stemmer at bransjen har et problem med folk og bedrifter som kutter svinger og flyr ulovlig.

– Luftfartstilsynet har ingen offisielle tall på hvor mange som flyr i feil kategori. Vårt hovedfokus er å føre tilsyn med spesifikk kategori. Vi kan dermed verken bekrefte eller avkrefte påstandene til Matias Braathen, sier flyoperativ inspektør Geir Magnus Hardeland i Luftfartstilsynet.

Luftfartstilsynet fører selv tilsyn med flyvning i Spesifikk kategori.

– Det er pilotene som er ansvarlig for å fly trygt, og innenfor rammene av sin tillatelse. Politiet har ansvar for å følge opp droneflyging som er ulovlig og til fare for befolkningen, sier Hardeland.

– I hovedsak skal politiet påse det som er farlig for samfunnet, og så har vi ansvar for å føre tilsyn med Spesifikk kategori, sier Hardeland.