Foto:Kystvakten

Kystverket inviterer til leverandørdialog om droner

Skal anskaffe RPAS-systemer til kystvaktfartøyer.
Jan Frantzen

– Vi har fulgt med dronemiljøet lenge, og denne utlysningen er det første konkrete steget for Kystverket på dette området, sier Ove Njøten, senioringeniør ved Kystverkets beredskapssenter.

Kystverket har over en periode på to år testet ut bruk av RPAS-systemer til støtte i oljevernaksjoner og enkelte kystvaktoppdrag. Nå er det tatt en avgjørelse om å anskaffe et komplett RPAS-system til hvert av Kystvaktens fem indre kystvaktfartøy (IKV). Disse systemene skal brukes til operativ støtte for oppbygging av situasjonsbilder i forbindelse med oljevernaksjoner, samt målinger av radioaktiv stråling og svovelutslipp fra skip for henholdsvis Statens Strålevern og Sjøfartsdirektorate

Kystverket har invitert til en leverandørdialog med markedet før konkurransedokumentene ferdigstilles. Denne finner sted på Gardermoen 19. mars.

– Det er viktig at potensielle leverandører får kunnskap om hva vi trenger for å utføre oppdraget vårt. Sensorer og datafangst er vårt hovedfokus, og når det gjelder selve luftfarkosten har vi stilt noen spesifikke krav. Disse er basert på våre erfaringer i prøveprosjektet, sier Njøten.

Blant kravene han sikter til er:

• VTOL (Vertical takeoff and landing) multikopter.

• Max takeoff vekt (MTOW) 10 kg

• Høy bestandighet mot vind, temperatur og nedbør.

• Flytid minimum 40 minutter.

– Når det gjelder sensorene, så er noe hyllevare og noe må utvikles – spesielt gjelder dette sensorene som skal måle radioaktiv stråling og svovelinnhold, sier Njøten, som håper å få mange interesserte leverandører til å tilby gode løsninger for Kystverkets problemsstillinger.

– De problemstillingene er ganske sammensatte, siden det er flere etater som til forskjellig tid skal kunne bruke samme luftfartøy – både Kystvakten, Sjøfartsdirektoratet og Statens strålevern, sier Njøten. Han kan foreløpig ikke si noe konkret om de økonomiske rammene, men disse vil være klare når utlysningen foreligger. Njøten sier han håper dette vil skje før påske.

Påmeldingsfristen til leverandørdialogen på Gardermoen er 12.mars klokken 09.00.

Les mer på https://doffin.no/Notice/Details/2018-554892