Foto: Kystvakten

Kystverket tildelte dronekontrakt til Norse Asset Solutions

Karensperiode på to uker før kontrakten kan signeres.
Jan Frantzen

– Kontrakten er tildelt Norse Asset Solutions, men ennå ikke signert. Det er en karensperiode på to uker og vi vil ikke gå i detaljer før kontrakten er signert, sier Ove Njøten, senioringeniør ved Kystverkets beredskapssenter.

Kontrakten gjelder RPAS-system til Kystvaktens indre kystvaktfartøy. Systemene skal brukes til operativ støtte for oppbygging av situasjonsbilder i forbindelse med oljevernaksjoner, samt målinger av radioaktiv stråling og svovelutslipp fra skip for henholdsvis Statens Strålevern og Sjøfartsdirektoratet.

Kystverket testet ut bruk av RPAS-systemer over en periode på to år, og inviterte til en leverandørdialog i mars. Nå er det altså tatt en avgjørelse. Vi kommer tilbake til omfanget av kontrakten.