LAANC: Et Amerikansk gjennombrudd

Prosjektet startet da Jay Merkles kollega tryglet ham om hjelp i heisen.
Tekst/Foto: Anders Martinsen

Det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) har mottatt en rekke forespørsler fra kommersielle droneoperatører de siste par årene, om dispensasjon for å fly i kontrollert luftrom, utenfor synsrekkevidde eller over folkemengder. Disse søknadene har tatt lang tid å behandle. Løsningen fra FAA er systemet LAANC (Low Altitude Authorization and Notification Capability), som skal gi kommersielle dronepiloter autorisasjon mer eller mindre i sanntid.

Systemet vil bli implementert trinnvis frem til september.

Samarbeid

Under Xponential i Denver møtte Dronemagasinet Jay Merkle, som er Deputy Program Manager i FAA.

Han forklarte oss at da de nye reglene for ubemannede flyoperasjoner i de amerikanskeluftfartsforskriftene kom, skjønte han at det ville komme et enormt antall søknader om autorisasjon.

– Jeg traff en kollega i heisen i august 2016, og han tryglet meg om å finne en automatisert måte å gjøre dette på, slik at vi ikke ble overveldet av manuelle prosesser.
Jeg dro til sjefen min og sa at dette må vi finne ut av. Og vi visste at vi hadde forutsetningene for å få det til. Utfordringen var at vi liker å bygge ting selv, vi liker å ha kontrollen, men vi kunne ikke bevege oss like raskt som UAS- bransjen hvis vi brukte våre tradisjonelle prosesser for utvikling. Så vi bestemte oss for å samarbeide med industrien, og det var en utfordrende forandring. Men selve teknologien var faktisk ganske enkel å utvikle, selv om det var noen heftige diskusjoner underveis, sier Merkle.

LAANC fungerer slik: Dronepiloter søker om tillatelse gjennom automatiserte applikasjoner. Forespørslene kontrolleres mot luftromdata i FAAs datasystemer. Hvis denne blir godkjent, mottar pilotene sin fullmakt i nær sanntid. LAANC gir også FAAs flytrafikk informasjon om hvor og når planlagte droneoperasjoner vil finne sted.

Dette gjelder operasjoner i identifiserte soner under 400 fot i kontrollert luftrom rundt flyplasser.

– Hvordan har luftfartssektoren tatt imot LAANC?

– Den generelle luftfarten er ganske bekymret for droner, spesielt den delen som utfører offentlige sikkerhetsoppdrag, for eksempel helikoptre innen søk og redning. De opererer i de samme områdene som droner, så vi måtte ta hensyn til mange bekymringer og regler på veien. Industrien er veldig takknemlig for at ansvarlige droneoperatører virkelig ønsker programmer som LAANC, slik at de vet at de opererer trygt i luftrommet. Sikkerhet av droner er viktig, slik at dronenæringen også forblir viktig, sier Merkle.

Ett skritt videre

Han slår fast at LAANC er et gjennombrudd, fordi det er den første helautomatiske leveransen av luftromsautorisasjon.

– Det er et gjennombrudd i teknologi og politikk, men det er også et skritt på vei til et større initiativ, noe som kalles «Unmanned Traffic Controll» (UTM), som dreier seg om å operere dronen trygt i et eget styringssystem, der flygelederne ikke trenger å gi instrument flyveregler. Det mottar operatørene gjennom en rekke applikasjoner under UTM-paraplyen. Det neste trinnet er trolig identifikasjon av dronene i luftrommet, slik at legitime droneoperatører kan gjenkjennes. Dette er et viktig springbrett for å kunne operere dronene utenfor synsrekkevidde, sier Merkle.

LAANC ble tatt i bruk i enkelte regioner i april i år. De geografiske områdene vil bli utvidet i seks runder frem til 13.september. Da vil systemet dekke cirka 500 flyplasser i USA. Ytterligere utvidelser vil deretter bli vurdert.

Vi spurte Avinor om LAANC modellen er aktuell for Norge?

– Avinor Flysikring vurderer kontinuerlig nye teknologiske fremskritt i bransjen, og LAANC er intet unntak. Med LAANC har FAA utviklet et spennende konsept for å integrere droner i luftrommet. Vårt eget droneprosjekt har fått systemet demonstrert av FAA i USA, og vil følge utviklingen av UTM systemer tett i tiden fremover, sier Axel Knutsen i Avinor Flysikring AS til Dronemagasinet