Leasing eller leie? Snart kan du kanskje velge

Kampen om markedsandeler i det profesjonelle segmentet av droner blir tøffere. Nylig lanserte to store produsenter muligheten for leasing og leie av sine droner - dog med noen restriksjoner.
Reportasje: Anders Martinsen

Mange selskaper er det klart fordeler med å lease, mange har et driftsbuds- jett som gjør dette mulig – mens en investering krever både mer kapital og kan være en langt mer omfattende prosess, forteller Ryder.

– Det er nesten blitt et krav fra bransjen at vi skal tilby leasing og leie. Mange som ønsker seg inn i bransjen ønsker ikke å binde mye kapital med det samme.

De vil vite at dette virkelig har en verdi for dem før de forplikter seg over lengre tid. Spesielt har vi sett dette fra våre kunder i USA hvor vi nå først ruller ut et tilbud om både leie og leasing av våre plattformer, sier Brock Ryder, salgssjef hos Sensefly.

Og med et prispunkt for rett under 1.000 dollar i måneden håper Sensefly å vinne ytterlig markedsan- deler, spesielt innenfor inspeksjon og landmåling.

– Vi må gjøre det så attraktivt som vi kan. Vi vet at konkurransen er tøff og det er flere av våre konkurrenter som vil ha en del av det samme mark- edet. Da blir det konkurranse. Vi vil fortsette å utvikle våre alternativer for både leie og leasing, alt ettersom markedet utvikler seg og også i takt med hva som er fornuftig i forhold til oppgavene som skal løses. Noen prosjekter er kortvarige og noen strekker seg over lengre tid, da må vi også være så fleksible vi kan, sier Ryder.

Leasingselskapene i utlandet er klare – men i Norge henger de etter

– Det har også vært et klart skifte  i innstilling fra finansieringsselskapene. Nå viser de oss at de er klare  for å gå inn i drone-bransjen. De forteller oss at de nå kjenner bransjen bedre og dermed enklere gjøre sine vurderinger, samt lettere vurdere risikoen den har. Og som et resultat av at bransjen selv har blitt mer profesjonell betyr det at det også er mer interessant for selskapene å tilby finansiering og dermed også leasing. Så skal vi heller ikke glemme at også levetiden kan forlenges for mange profesjonelle droner. Enkelte produsenter mener at dronene kan ha så lang levetid som 5-7 år i det profesjonelle markedet, mener Ryder

I Norge går det nok litt tregere. Fortsatt sitter flere finansieringsselskaper på gjerdet og vurderer markedet. Spørsmålet mange stiller seg er når skal de skal satse på det profesjonelle markedet i Norge som er i rask vekst.

– Hos Sensefly sier vi det at vi vurderer dronene til å ha et livsløp på 3 år, men vi vet jo at de varer mye lengre enn dette og at andre merker vurderer det annerledes. Likevel ser vi at mange leasingselskaper bygger sine modeller rundt 3 år. Dette vil  nok endre seg i takt med både antall enheter og mer data som bekrefter livsløpet til droner i dette  segmentet. Som et ledd i denne utviklingen har vi også økt våre garantier og tilbyr enda bedre servicepakker enn tidligere, økt service gir både bedre økonomi og høyere driftssikkerhet og ikke minst lengre levetid enn tidligere, avslutter Ryder.