Vil leie ut komplett UAV-løsning

Kanadiske Aeryon vil leie ut komplette systemer, men foreløpig kun i USA.
Reportasje: Anders Martinsen

– Vi vil fokusere på komplette systemer hvor alt er inkludert, til og med  hardware-oppgraderinger. Offentlig  budsjetter  er  som regel lave og investeringer kan være vanskelige. Derfor lanserte vi i USA et tilbud til politi som kan tegne en avtale hvor de i praksis leier kom- plette drone-systemer. Sammen med dette har vi også endret fokus fra å selge droner til å levere komplette systemer, med det mener jeg at vi ten- ker på hele kjeden som en drone skal inngå i. For mange av våre kunder har det vært en utfordring å sikre seg alt fra forsikring, trening, service, support, oppgraderinger til håndter- ing av bilder og film fra dronen. Vi har til og med mulighet for å gjøre hardware-oppgraderinger i løpet av leieperioden, forteller Dave Kroetsch hos Kandadiske Aeryon Labs.

Når vil dette bli lansert i andre regioner?

– Vi starter med det nærmest oss selv hvor vi kjenner til både lokale regler og lettest mulig kan bistå med support osv, men i løpet av de neste 6 månedene vil vi nok se dette i andre regioner.

Sensefly forteller om økt salg og selger i dag mellom 100-200 enheter pr måned. Hva er status hos  Aeryon?

– Vi snakker aldri om salgstall, vi fokuserer på at vi er representert i  mer enn 30 land og gode eksempler på hvordan våre kunder bruker systemene til å utføre viktige jobber. I fjor gjennomførte en av våre kunder inspeksjon av mer enn 45.000 stolper  i energisektoren avslutter  Kroetsch