LT gir RO1-bekreftelse på registrering

Etter stort press fra både operatører og UAS Norway har Luftfartstilsynet (LT) nå endelig kommet frem til en løsning som gir RO1-operatører en bekreftelse på at de er registrert som RO1-operatør.
Reportasje: Anders Martinsen

– Etter innføring av ny forskrift viste vi at mange RO1-operatører hadde behov for en bekreftelse på sin registrering. Det har vi endelig fått på plass. Nå vil alle som registrerer seg i RO1-kategorien få en bekreftelse på at de er registrert som RPAS-operatør, sier Bente Heggedal, flyoperativ inspektør ved operativ avdeling hos LT.

Flere operatører har de siste ukene uttrykt frustrasjon over at deres kommersielle virksomhet ikke har fått den nødvendige bekreftelsen fra LT. Blant annet har enkelte operatører påpekt at man ved utarbeidelse av tilbud og deltagelse i anbud har møtt utfordringer som følge av manglende dokumentasjon på registreringen hos LT

– Vi ble raskt gjort kjent med problemet dette medførte for enkelte RO1 operatører og jobbet så raskt vi kunne for å finne en løsning som var tilpasset våre systemer og samtidig også operatørens behov for en mer formell bekreftelse fra oss. Løsningen vi nå har kommet frem til mener jeg er en god løsning, mener Heggedal – men som presiserer følgende.

– Vi forutsetter ved utsendelse av vår bekreftelse at operatøren følger de krav som RO1-operatører har, blant annet kravet om forsikring iht EC 785/2004 samt operasjonsmanual for bedriften, understreker Heggedal.

 

Slik blir den nye meldingen fra LT (med forbehold om endringer):

Emne: Bekreftelse RPAS operatør 1 (RO1)

Vi sender denne mailen for å bekrefte at du nå er registrert i vårt system. Ved neste oppdatering vil ditt firmanavn/navn bli oppført i oversikten på deklarerte RPAS-operatører i kategori 1 (RO1). Du kan alltid finne relevant informasjon om RPAS og gjeldende forskrift på våre nettsider www.luftfartstilsynet.no.

Ved utsendelse av informasjon fra Luftfartstilsynet vil du bli kontaktet på e-post som er registrert i din deklarasjon. Vi gjør oppmerksom på at forutsetning for registreringen er at kravene for RO1 er oppfylt, det betyr blant annet at du må ha gyldig forsikring iht EC785/2004 og en operasjonsmanual. Videre vil vi nevne at Luftfartstilsynet i tråd med gjeldende regelverk kan be om at både forsikringsbevis og operasjonsmanual oversendes oss som dokumentasjon.

Skulle du velge å avslutte din virksomhet er du forpliktet til å gi oss beskjed så vårt registrer kan oppdateres.