Gatwick-hendelsene viser hvor sårbar luftfarten kan være hvis noen ønsker å ramme den med en drone, sier luftfartsdirektøren.
Foto:Hanne Rebecca Nilsen

Luftfartsdirektøren: – For stor uvitenhet om droneregelverket

Luftfartsdirektør Lars Kobberstad sier det er frustrerende at Luftfartstilsynet ikke har nådd helt frem med hvor farlig uvettig dronebruk kan være. Han håper nytt regelverk vil bety færre hendelser.
Jan Frantzen

«God sikkerhetskultur skaper god lønnsomhet» var tittelen på luftfartsdirektør Lars Kobberstads foredrag under UNC-konferansen

– Sikkerhet er lønnsomt. Det gjelder for bemannet luftfart, og det er ingen grunn til at det ikke skal gjelde for ubemannet også, konstaterte Kobberstad, som også i fjor var på samme konferanse for å snakke om sikker integrering av droner i den bemannede luftfarten.

– Vi er ikke i mål ennå, men vi tror og håper at vi skal få det til. Det vi ser er at dronebransjen profesjonaliseres og det blir flere og flere kommersielle aktører. Det kommer som kjent et nytt regelverk neste år, og vi må i større grad føre tilsyn med disse aktørene. De største må langt på vei behandles som flyselskap. Så store er de blitt, og så store er operasjonene deres. Det blir viktigere og viktigere for dem også å tenke som et flyselskap, og få med seg det positive sikkerhetsarbeidet som er blitt gjort i luftfarten i nesten hundre år, sier han til Dronemagasinet i forbindelse med sitt foredrag under UNC 2019.

Hendelsene ved Gatwick

Luftfartsdirektøren fortalte at det i 2019 har vært 35 tilfeller av dronehendelser i kontrollert luftrom, mot 20 i hele fjor. Totalt forventer han rundt 100 rapporterte tilfeller med droner i 2019.

Under UNC-konferansen var også Gatwick-hendelsene et tema. Før jul 2018 ble nærmere tusen avganger kansellerte etter rapporterte droneobservasjoner rundt lufthavnen i London. 140 000 passasjerer ble berørt.

– En helt annen type sak, sier Luftfartsdirektøren.

– Her var det tilsynelatende noen som ønsket å ødelegge ved å fly inn i kontrollert luftrom. De aller fleste slike saker dreier seg om uforsiktighet og mangel på kjennskap til lovverket. Dette var en form for terrorisme, og sånne episoder må håndteres av politiet, sier han.

– Hvordan reagerer man som luftfartsdirektør når noe slikt skjer?

– Det er skremmende og bekymringsfullt, og det viser hvor sårbar luftfarten kan være hvis noen ønsker å ramme den med en drone.

– Kunne Gatwick-episoden skjedd i Norge?

– Jeg kan ikke garantere at det ikke skjer i Norge, men jeg kjenner ikke bakgrunnen eller motivene, så jeg kan ikke si noe inngående om det.

Godt samarbeid

Lars Kobberstad under sitt foredrag på UNC 2019, hvor han presenterte antall rapporterte dronehendelser det siste året.

Når luftfartsdirektøren bes om å evaluere arbeidet med sikker integrering, sier han at bemannet og ubemannet luftfart har samarbeidet godt

– Sett fra mitt kontor jobber vi bra sammen. Det er et godt samarbeid med de seriøse aktørene, men det er generelt sett fortsatt for stor uvitenhet om regelverket, og hvor farlig uvettig dronebruk kan være. Det er frustrerende at vi ikke har nådd helt frem med det, slik at det for eksempel oppstår situasjoner ved flyplasser. Det burde være unødvendig, men vi jobber med det. Flere spørsmål må også avklares fremover: Hvem «eier» luften, hvem skal forvalte et regelverk for ubemannet luftfart og hvem skal styre tilgangen til dette luftrommet? sier Kobberstad.

Han sier at implementeringen av det nye regelverket, som trår i kraft 1. juli 2020, vil bli en utfordring for Luftfartstilsynet.

– Det er ganske omfattende, og det vil bli en krevende prosess. Men på sikt vil vi få færre hendelser hvis det fungerer. Kurs og eksamener vil føre til mer kunnskap blant droneoperatørene, sier Kobberstad.