Luftfartsdirektør Lars Kobberstad, her under UNC 2019. Også på årets konferanse presenterte han tall fra Luftfartstilsynet.
Foto: Hanne Rebecca Nilsen

UNC 2020:To droneulykker i 2020 – én alvorlig

En syklist ble skadet da en drone kom ut av kontroll i mai i år. Men antall rapporterte tilfeller med droner totalt går ned, fortalte Luftfartsdirektør Lars Kobberstad under UNC-konferansen mandag.
Jan Frantzen

Det var to ulykker med drone i 2020. En av disse var alvorlig og medførte personskade. En syklist fikk en kragebeinsskade da en drone kom ut av kontroll under et fotooppdrag.

Det opplyste Luftfartsdirektør Lars Kobberstad da han presenterte en oversikt over ulykker og hendelser på UNC 2020 mandag. Han la til at det trolig er underrapportering på dette området.

Antall ulykker i luftfarten i 2020. Skjermbilde fra UNC.

Antall totale hendelser med droner har hatt en betydelig nedgang i 2020 sammenlignet med 2019. dette på tross av at antallet droneoperatører har økt.

Tall fra Luftfartstilsynet viser at det per november er 44 rapporterte tilfeller luftfartshendelser der droner var involvert. I fjor var det registrert totalt 77 totalt slike hendelser.

Antall rapporterte tilfeller med droner i 2020. Skjermbilde fra UNC.

Kobberstad formidlet også tall for tilsynsproduksjon innen den ubemannede luftfarten. Luftfartstilsynet hadde planlagt 23 tilsyn i 2020, men bare 7 er så langt gjennomført. 10 planlagte tilsyn er utsatt på grunn av covid-19.

Det var noen tekniske problemer i starten av den aller første digitale UNC-konferansen, men arrangementet gikk deretter tilnærmet knirkefritt utover dagen. Tirsdag fortsetter UNC 2020, blant annet med tallene fra Norsk Dronebarometer i år.

Se hele programmer for tirsdag