Luftfartstilsynet avsluttet prosjekt etter avsløring: Flydrone.no kostnader tok av

Luftfartstilsynet inngikk kontrakt med selskapet Netpower for å lage å lage flydrone.no og eksamensløsninger. Når Dronemagasinet avslører at kostnader nærmer seg 9 millioner kroner, avslutter Luftfartstilsynet hele prosjektet.
Ole Dag Kvamme

LES OGSÅ: Slik forklarer Luftfartstilsynet sprekken på flydrone.no: – Det var en utviklingskontrakt som kunne endre seg

– Prosjektet og utviklingskontrakten blir avsluttet i år, lyder en dramatisk melding fra en kommunikasjonsrådgiver i Luftfartstilsynet fredag kveld 26. mai.

To dager før hadde fire personer i ledelsen gjennom et timelangt telefonintervju forklart Dronemagasinet noe helt annet. Vi hadde spurt hvordan et fireårs anbud på 2,3 millioner for å registrere og teste droneflygere kunne ende opp i 8 millioner. Den første overraskelsen vi fikk var svaret ledelsen ga: Kostnadene vil fortsette å øke de neste årene, ut fra behovene man hadde. De ville kanskje nærme seg 9 eller 10 millioner kroner allerede i år.

Men fredag kveld klokken 18.30 var altså lyden en annen. Etter å ha lest deres eget intervju var beskjeden at kontrakten avsluttes. Vi har spurt hva skjedde. Dette er foreløpig den eneste begrunnelsen vi har fått:

Det er vi som presiserer.

I intervjuet snakket vi om at utviklingskontrakten ikke har en angitt varighet i kontraktsteksten, og at den løper så lenge prosjektet er aktivt og det er behov for det.

Luftfartstilsynet besluttet den 8. februar at prosjektet skulle avsluttes 31.12.2023, og det er naturlig at utviklingskontrakten for prosjektet avsluttes samtidig.

Med vennlig hilsen

Anders Liland, Kommunikasjonsrådgiver

LES OGSÅ: Slik forklarer Luftfartstilsynet sprekken på flydrone.no: – Det var en utviklingskontrakt som kunne endre seg

Dette er helt nytt for ledelsen i Netpower, både for konsernleder Morten Hjelle og daglig leder John Michaelsen i Netpower Web Solutions, det nåværende navnet på selskapet som har kontrakten med Luftfartstilsynet.

– Jeg kjenner ikke til dette, sier Michaelsen og Hjelle til Dronemagasinet, hver for seg.

Vår historie begynner egentlig 1. januar 2021. Det var dagen da Europas dronebrukere skulle være registrert, helst dagen før. Mange opplevde kaos med den nye løsningen i portalen flydrone.no.

Sakte kom tjenesten i gang og under kontroll. Det samme kan ikke sies om kostnadene. De har eksplodert. Dronemagasinet kan avsløre at det ikke finnes et tak på hvor mye droneregisteret skal koste.

Det vil si, med helomvendingen fra Luftfartstilsynet, er det usikkert hva som vil skje.

Heftig kritikk på nett etter lanseringen i januar 2021. Først den 6 januar 2021 publiserte Luftfartstilsynet det første innlegget på Facebook om Flydrone.no. Raskt kom kritikken fra mange brukere som ikke fikk løsningen til å fungere. Famsimile: Innlegg fra Luftfartstilsynets Facebook side

Skulle harmoniseres

I 2015 ga EU i oppdrag til Det europeiske byrå for flysikkerhet (EASA) å harmonisere virvaret av regler for droneflygere i Europa. 24. mai 2019 innførte EASA forskriften 2019/947 og 2019/945. 11. juni ble reglene tydelig publisert. Europeiske land fikk ett år på seg til å innføre droneregistre og godkjenning av piloter ut fra tester fra juli 2020.

Valg 1. Norge fikk et valg: Vi er ikke medlem av EU, og er gjennom EØS ikke forpliktet til å ta inn reglene. Men Luftfartstilsynets ledelse oppfattet at luftfarten er internasjonal, og at felles regler er for å gi norske aktører og andre store aktører tilgang til markedene på lik linje med land i EU. Altså bestemmer tilsynet seg for å kjøre på – som om Norge var forpliktet.

Alle med droner med kamera, selv de under 249 gram, måtte registrere seg og skaffe ansvarsforsikring til årlig kostnad av 180 kroner, 220 kroner i 2023. Det fulgte krav om eksamener og tillegg for større droner og mer avansert droneflygning.

Seksjon for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet fikk en klar marsjordre om å iverksette. Seksjonssjef Bente Heggevold Løvold kontaktet avdelingsdirektør Wenche Olsen for Flyplass og flysikring. Hun får ansvaret for å få på plass en norsk registrerings- og eksamensløsning for droneflygere. Tiden er knapp, ettersom løsningen skal være på plass innen juli 2020. Likevel tar det tid. Først i september bestemmer tilsynet å innføre prosjektet, og beslutter å hente IT-mannen Knut Halden fra Strategiavdelingen.

  1. november 2020 besluttet Samferdselsdepartementet som å vedta EASA-forskriften.

Valg 2. Luftfartstilsynet måtte avklare ett forhold først: Tilsynet har ikke masse utviklere og konsulenter. Skal de lage sitt eget register? Eller kjøpe hele tjenesten fra andre? Bestemmelsen skjer uten diskusjon. Tilsynet vil eie tjenesten selv. De vil ha et system som snakker med egne datasystemer. De må finne noen som kan lage det. De engasjerer rådgivningsselskapet BDO fra november. På kort tid utarbeider de sammen anbudsdokumenter, som publiseres lille julaften 2019.

Dronemagasinet har kopi av regningene fra BDO. Selskapet fakturerte 455.000 kroner for rådgivning fra november 2019 til mars 2020.

De som vil være med i konkurransen får to måneders frist til å melde seg på. Oppdraget står klart:

«Formålet med anskaffelsen er å etablere avtale om utvikling og idriftsetting/igangsetting av et norsk droneoperatørregister med teorieksamen for dronepiloter i samsvar med EU-regulativ 2019/947 slik at løsningen er operativ pr. 01.07.2020, samt å etablere drifts- og vedlikeholdsavtaler for tjenesten.»

Varigheten oppgis til 36 måneder, og kontrakten kan ikke fornyes, opplyser tilsynet. I skjemaet skriver Luftfartstilsynet følgende, på spørsmålet om «Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei».

Luftfartstilsynet anga ikke hvor stor kontrakten ville være, men fortalte følgende: «pådrag på nye funksjoner skal estimeres til ca. 400 timer». Da en tilbyder lurte på dette, fulgte tilsynet opp:

Hva angår timeanslaget for tilleggsfunksjoner er det angitt for evalueringsformål. Luftfartstilsynet ønsker å være tilbakeholdne med å angi budsjett for anskaffelsen (investering og drift), ettersom vi antar det kan legge føringer på tilbydernes valg av beste løsning som tilbys oss, men vil indikere at den er på flere ganger EØS-terskelverdi for statlige virksomheter (dvs. 1,3 MNOK).

Netpower Web Solutions vant

Netpower Web Solutions AS 7. mars 2020 tilbød seg å løse anbudet for 2,3 millioner kroner, og prosjektleder Knut Halden i Luftfartstilsynet kunne gratulere i tildelingsmeldingen:

Netpower Web Solutions AS har gitt den laveste prisen i konkurransen, med evaluerte totale kostnader over 4 år på kr 2 353 640,-. Netpower Web Solutions AS har fått 6,0 poeng på kriteriet «Totale kostnader». Evaluerte totale kostnader for den andre tilbyderen er kr 4 355 000,-. 

Dronemagasinet har fått kopi av rapporter som viser at det som skulle koste 2,3 millioner kroner over fire år, har vokst til 8 millioner kroner etter tre år. Luftfartstilsynet vedgår nå at regningen vil nærme seg 9-10 millioner kroner i 2023. Regningen vil fortsette å øke, for kontrakten ble aldri en fireårskontrakt, forklarte ledelsen 24. mai.

– Utviklingskontrakten er ikke tidsavgrenset i kontrakten. Den går til vi sier at prosjektet er ferdig. Vi bygger på mer funksjonalitet og fortsetter, sa prosjektleder Knut Halden i Luftfartstilsynet til Dronemagasinet i telefonintervju (se denne lenken) onsdag 24. mai.

En ble til tre kontrakter

Om det var sagt at kontraktene ikke skulle deles, ble det inngått tre kontrakter for utvikling, drift og vedlikehold av prosjektet. Den første er altså ikke tidsbegrenset.

Drift- og vedlikeholdskontraktene er på seks år hver, fra 1. januar 2021 og ut 2026.

Hvis den nye beskjeden fra Luftfartstilsynet stemmer, skal disse termineres tre år før tiden.

Seks selskaper meldte sin interesse i anbudskonkuransen. Experis Ciber AS, Indra Navia AS, Netpower Web Solutions AS, Norsk Test AS, Sopra Steria AS og Telaris PCS AS. Alle foruten to faller av. Norsk Test i Kirkenes blir med hele veien, og det samme gjør Netpower i Sandnes. Netpower er i dag et konsern, hvor Netpower Web Solutions AS i dag er underselskapet som har kontrakten med Luftfartstilsynet.

LES OGSÅ: Slik forklarer Luftfartstilsynet sprekken på flydrone.no: – Det var en utviklingskontrakt som kunne endre seg

Norsk Test er mye i kontakt med Luftfartstilsynet underveis, og undrer seg over at prisen ikke skal reflektere omfanget av brukere. De får nei, de skal levere én pris uansett hvor mange som bruker tjenesten. Norsk Test tar høyde for uklarhetene, og leverer tilbud til 4,3 millioner kroner for anbudsperioden som strekker seg over inntil tre pluss ett år, altså fire år.

Sandnes-selskapet Netpower Web Solutions AS mener de skal levere til bare 2,3 millioner kroner, og vinner anbudet i mars 2020. Med bare tre måneder på seg til å levere en løsning for å registrere seg er tiden knapp, men så velger EASA å utsette kravet til 31. desember, og Luftfartstilsynet følger etter.

Åpner før nyttår- ble omtalt som amatørmessig

Like før nyttår åpner flydrone.no for registrering og testing etter de nye kravene. For 180 kroner får man en registering, og en test, som igjen åpner veien for forsikring og kontroll med markedet. I dag er prisen 220 kroner.

Men selv om nettsiden flydrone.no er på lufta, baller problemene på seg. En rekke barnesykdommer hindrer registrering. Netpower har ikke lovet noen telefonsupport, så Luftfartstilsynets egne ansatte må hive seg rundt. De klarer ikke ta unna. I løpet av våren er det en restanse på mellom 300 og 400 ubesvarte meldinger. Folk ringte, opplevde ikke få svar, sendte meldinger til post@flydrone.no men fikk ikke svar. Blant feilene måtte man manuelt oppdatere siden hvis den hadde vært nede, og mange opplevde siden som utilgjengelig. Skal noe endres, kan ikke Luftfartstilsynet gjøre det. Alt skal gå via Knut Halden, som tar det via Netpower. De har også en utvikler som sitter i Vietnam. Mange opplever at det går tregt. Deretter gikk kommunikasjonen tilbake fra Netpower, til Knut Halden, som igjen kunne kommunisere ut til sine, for å ha kontakt videre til brukerne.

– Luftfartstilsynet var ikke rigget for å ha dette selv, har ikke kompetanse, og skulle aldri gjort dette. De skulle bare kjøpt tjenesten, sier en kilde som satt tett på flydrone.no.

Tilsynet kaller inn ekstra mannskap, og får etter hvert kontroll med registreringen. Veien blir til mens man går, og kostnadene øker.

Det kom krass kritikk fra flere som forsøkte å registere seg i portalen i uken etter at nettløsninger ble lansert ved årsskiftet 2021. Enkelte tok til orde for at løsningen burde være gratis frem til den faktiske fungerte. “Amatørmessig”, var en av beskrivelsene i kommentarfeltet på Facebook fra en av brukerne. Foto: Skjermdump fra Facebook siden til Luftfartstilsynet

Endringsmeldinger

Dronemagasinet har bedt om referater fra statusmeldinger. De holdes jevnt og trutt, og melder om det ene og andre som ikke virker. Kostnadene øker.

For å øke kostnadene i prosjektet, må man gi grunnlag for dette. Det kommer i såkalte endringsmeldinger. Vi har fått innsyn i disse, som alle er fra 2020. «Grunnet større behov for prosjektledelse ser vi oss nødt til å øke estimert timesomfang for denne posten, estimert 100 timer à 1090 kroner,» heter det i en melding fra Netpower til Luftfartstilsynet 15. juni 2020. Dette er den største posten blant tolv endringsmeldinger, som anslår samlede kostnader på rundt 475.000 kroner. Hva de faktiske kostnadene ble på endringsmeldingene har Luftfartstilsynet så langt ikke svart på.

LES OGSÅ: Slik forklarer Luftfartstilsynet sprekken på flydrone.no: – Det var en utviklingskontrakt som kunne endre seg

Endringsmeldinger mellom Luftfartstilsynet og Netpower Web Solutions AS viser kun deler av den ekstra kostnaden som prosjektet har fått. En enkelt endringsmelding fra 15 juni 2020 viser en endringsmelding på 100 timer à 1090,- pr time. Det er knyttet til økt behov for prosjektledelse og oppfølging. Montasje: Endringsmeldinger

Det som derimot er klart, er at tilbudet fra Netpower AS var på 2,3 millioner kroner. Med endringsmeldingene er summen oppe i rundt 2,8 millioner kroner.

Når Dronemagasinet får innsyn i kostnadene første gangen, er de per 25. november 2022, altså drøyt to og et halvt år etter oppstart, allerede oppe i 7,4 millioner kroner. Da Dronemagasinet ba om en oppdatert oversikt over kostnadene i april 2023, oppga Luftfartstilsynet at kostnadene hadde passert 8,1 millioner kroner i mars. Samtidig oppga tilsynet at prosjektet skulle avsluttes 31. desember 2023.

Når Dronemagasinet i slutten av mai intervjuer ledelsen for prosjektet i Luftfartstilsynet, endres dette. Da heter det at prosjektkostnadene vil fortsette å løpe, ut fra budsjettet og behovene flydrone.no har.

LES OGSÅ: Slik forklarer Luftfartstilsynet sprekken på flydrone.no: – Det var en utviklingskontrakt som kunne endre seg

 

Les dokumentene:

Forskriften 2019/947 fra mai 2019

Forskriften 2019/945 fra mai 2019

Anbudskonkurransen fra Doffin