Luftfartstilsynet: Lande og ta av med drone krever grunneiers tillatelse

Trenger du grunneiers tillatelse for å ta av og lande på annen manns grunn? Ja, mener Luftfartstilsynet, men sier samtidig at det ikke er noe de er satt til å regulere.
Petter Emil Wikøren

Etter en sak Dronemagasinet publiserte i forkant av påsken, oppstod det spørsmål i kommentarfeltet på Facebook, hvor lesere stilte spørsmål om dronepiloter trenger grunneiers tillatelse for å ta av og lande.

Dronemagasinet har tatt saken videre og spurt juridisk seniorrådgiver i Luftfartstilsynet, Tom Egil Herredsvela om hvilket regelverk som gjelder.

– Spørsmålet om grunneiers tillatelse er et privatrettslig anliggende og derfor ikke noe som Luftfartstilsynet har noe med. Skal man fly og lande fra annen manns grunn er det noe som er regulert gjennom privat eiendomsrett, men det er vår oppfatning at man må innhente grunneiers tillatelse, sier Herredsvela.

  • Juridisk seniorrådgiver i Luftfartstilsynet, Tom Egil Herredsvela sier til Dronemagasinet at man må ha grunneiers tillatelse for å ta av eller lande med drone på annen manns grunn.

Herredsvela sier til Dronemagasinet at Luftfartstilsynet har fått flere henvendelser om hva som er gjeldende regler, og sier at alle får det samme svaret.

– Dette er ikke noe Luftfartstilsynet har fått i oppgave å regulere, men vi har sagt til droneflygere at skal man fly på annens grunn må man innhente tillatelse og vise hensyn. Grunneier har rett til å nekte, men det kan være noe mer uklart i utmark hvor også ferdselsretten gjelder, sier Herredsvela som har stor forståelse for at dronepiloter blir i tvil om hvilke regler som gjelder.

– Jeg har stor forståelse for at dette kan oppleves som uklart. Det er absolutt ikke krystallklart bilde for alle, sier Herredsvela.