Luftfartstilsynet: – Ulovlig å fly drone over folk

Flere droneoperatører har i sommer flydd over folk på konserter, festivaler og arrangementer. Det får Luftfartstilsynet til å reagere. - Det er ikke lov å fly over eller operere over folke-ansamlinger understreker Luftfartstilsynet.
Reportasje: Anders Martinsen

Følger med i media
I sommer har Luftfartstilsynet fått flere innrapporteringer enn normalt på drone-operatører som har utført flyvninger som er i strid med regelverket og kravet til minste-avstander til både mennesker og bygninger.  Flere medlemmer av UAS Norway har i løpet av de siste ukene kontaktet oss og orientert om flyvning som kan være ulovlig og uforsvarlige. De får støtte fra Luftfartstilsynet som også er  bekymret for at både godkjente og ikke godkjente operatører opererer droner over eller for nær folk.
– Vi følger godt med i media, i tillegg har vi god kontakt med drone-miljøet i Norge. Flere operatører har tatt kontakt med oss for å orientere oss om forhold som får vår oppmerksomhet. Det er en prioritert oppgave for oss fremover å sette fokus på dette. Vi aksepterer ikke at droneoperatører, godkjente eller ikke, opererer over folke-ansamlinger sier Heggedal.

 

– Operatøren er ansvarlig

Det er operatøren selv som er ansvarlig for at regelverket følges, og det hviler et stort ansvar på operatøren på å forsikre seg om at flyvningen ikke gjennomføres på en slik måte at det kan være til fare for mennesker, dyr og bygninger i nærheten. Da må kravet om minste-avstander også overholdes. Det er ikke anledning til å fly nærmere enn 50 meter fra mennesker og bygninger som ikke er under pilotens kontroll, det betyr at du må ha samtykke for å kunne fly nærmere. Utfordringen kommer til konserter og arrangementer hvor det er folkeansamlinger, da økes kravet til 150 meter

– Under ingen omstendigheter er det anledning til å fly over folk i forbindelse med denne type arrangementer, understreker Heggedal som nå varsler fokus på dette områder fra Luftfartstilsynets side. Det skal skje gjennom mer veiledning og informasjon, i tillegg er Luftfartstilsynet allerede i gang med å kontakte flere operatører som har utført flyvning i strid med regelverket legger Heggedal til.
Hva med oppdragsgiver, har de også et ansvar ?

– Ja det mener vi at de har. Selv om operatøren er ansvarlig for flyvningen er det viktig å forsikre seg om at de bruker en operatør som er godkjent og som har forsikring i orden. De som bestiller en drone-tjeneste kan enkelt via våre nettsider forsikre seg om at operatøren er godkjent. Videre anbefaler vi bestiller å forsikre

seg om at operatøren har tilstrekkelig erfaring for de oppgavene de skal utføres. Bruker man en ikke-godkjent operatør og oppdragsgiver burde forstått at godkjenning og forsikring ikke er i orden, kan oppdragsgiver bli erstatningspliktig, sier Heggedal.
Kan samtykke gis ved at arrangøren informerer om bruk av droner på billetter som selges, eller over høytaleranlegg?

– Nei det aksepteres ikke. Arrangøren kan ikke innhente samtykke ved at for eksempel en billett er påført en tekst som orienterer som bruk av droner med arrangementet. Man kan heller ikke orientere om bruk av droner over høytaleranlegget, det er ikke akseptert fra vår side, presiserer luftfartsinspektøren.

 

Kan miste operatørlisensen

Hva gjør Luftfartstilsynet med operatører, godkjente eller ikke som flyr i strid i regelverket?

– Vi er opptatt av at bruken av droner skal skje sikkert og trygt for både annen luftfart og de som er på bakken, da må både operatører og oppdragsgivere ta sin del av ansvaret. Som tilsynsmyndighet er vi opptatt av både å veilede og informere, men vi er veldig tydelige på at ved brudd på forskriften kan godkjente operatører miste sin godkjenning. Dersom man er grovt uaktsom, kan også påtale bli aktuelt. Flyr man uten forsikring,   kan det resultere i et erstatningsansvar man selv blir ansvarlig for.

 

Er dere bekymret for utviklingen?

– Jeg vil ikke bruke ordet bekymret, men vi opplever en økning i innrapporteringer som vi ikke er spesielt glade for. Men vi må ikke glemme at det i daglige utføres et stort antall flyvninger som gjøres på en god og sikker måte av godkjente operatører, vår bekymring ligger nok mer i retning av de ikke-godkjente operatørene som flyr uten forsikring og som ikke er oppdatert på regelverket som gjelder, avslutter Heggedal.