Med fokus på sikkerhet

Det vil være svært uheldig om det skulle skje noe alvorlig på grunn av en drone, konstateres det fra Avinor Flysikring.
Tekst: Jan Frantzen Foto: Avinor

– Hvis du bruker drone, er du per definisjon pilot, og det er viktig å huske på.

Det sier Erik Lødding, kommunikasjonssjef i Avinor Flysikring AS – selskapet som leverer tårntjenester på flyplasser og flygekontrolltjenester for trafikken i norsk luftrom. Avinor Flysikrings viktigste kunder er flyselskaper og lufthavner.

I midten av mai ble flytrafikken inn til Oslo lufthavn stanset i tjue minutter etter at en pilot observerte en drone i det kontrollerte luftrommet i nærheten av flyplassen. Det har vært lignende hendelser tidligere, og Lødding er opptatt av å unngå flere slike episoder.

– Jeg har ikke tall på hvor mange ganger dette har skjedd, men vi er jo redd for at det skal skje igjen. Vi ønsker å jobbe konstruktivt med dronemiljøet, men sånne hendelser kan sette utviklingen i dronebruk tilbake, ved at det kommer større restriksjoner fra myndighetene for å være sikker på at det ikke skjer i fremtiden. Det er mange spennende muligheter med droner, men det er viktig at den ubemannede luftfarten harmoniserer med lufttrafikken som er i dag. Det vil være svært uheldig om det skulle skje noe alvorlig på grunn av en drone.

Ansvarlig

Lødding vil ikke spekulere i hva som kan skje i forbindelse med et sammenstøt, men ønsker at luftrommet skal være så trygt som mulig.

– Jeg kan ikke understreke det nok: Bruker du drone, så er du pilot, i form av at du er ansvarlig for dronefartøyet. Da må du sette deg inn i regelverket. Jeg skjønner at det er spennende å fyre opp en drone for å ta gode bilder, men det er viktig at man er sitt ansvar bevisst, sier han.

Key Account Manager i Avinor Flysikring, Axel Knutsen, sier det er positivt for luftfarten at det kommer nye aktører på banen. Han forteller at selskapet også ser på egne muligheter for å bruke droner.

– Alle teknologiske muligheter som kan hjelpe oss med å gjøre arbeidsoppgaver mer effektivt, er interessante. Avinor utvikler fjernstyrte tårn og selvkjørende brøytebiler, og vi vil absolutt se hvilke muligheter vi kan utnytte med droner også.

Tilpasning

I forbindelse med sikker integrering av droner i luftrommet, sier Knutsen at Avinor Flysikring AS har startet et droneprosjekt som samler ressurser internt i selskapet.

– Det går på hvor dronebransjen er på vei, hvilke krav som stilles til oss og hvordan må vi tilpasse oss. For vi vil ikke være en bremsekloss, vi vil hjelpe til for å sikre integreringen av droner i luftrommet, forteller han.


   
Avinor Flysikring AS har også dialog med droneprodusenter og leverandører av dronedetektering, samt løpende kontakt med myndighetene når det gjelder utvikling av regelverk. Sikkerhetskampanjer vurderes kontinuerlig, og selskapet har også en nettside med regelverk, som henvender seg til droneoperatører.

Samler aktører

Tor Øivind Skogseth, assisterende flysikringsdirektør, er også til stede under intervjuet med Dronemagasinet. Han forteller at det, i samarbeid med moderselskapet Avinor, i nær fremtid skal arrangeres workshops som fokuserer på sikkerhet og næringsutvikling.

– Her vil vi samle brukere, premissgivere og tjenesteutøvere for å få dialog mellom interessentene, og for å sikre utvikling av luftrommet, slik at både sikkerhetsmessige og kommersielle forhold ivaretas. Både departement, tilsyn og UAS Norway vil bli invitert, for å samle tanker og gi råd om hva som vil fungere best mulig fremover.