ALLE KAN FLY I MØRKET: – I det nye regelverket kan alle gjøre operasjoner i mørket, sier rådgiver Arild Mortensen på avdelingen for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet.
Foto:Skjermdump Luftfartstilsynet

Med nytt regelverk for droner kan alle fly droner i mørket

Det norske regelverket for droner har krevd spesiallisenser for å fly i annet enn dagslys. Fra 1. januar kan enhver dronepilot fly i mørket, også hobbypiloter med droner under 250 gram.
Ole Dag Kvamme

DRONEMAGASINET følger SID (Sikker integrering av droner) som arrangeres 14. oktober 2020 i regi av Luftartstilsynet. Gjennom en serie med artikler setter vi fokus på det nye felleseuropeiske droneregelverket som trår i kraft 1. januar 2021. 

Det nye felleseuropeiske regelverket for droner angir en rekke nye bestemmelser for norske brukere.

Et av forholdene som er nytt og som er relevante for mange dronebrukere er  reglene for hvor høyt du kan fly over bakken og hindringer. For den laveste åpen klasse kan man fly inntil 120 meter over bakken. Det vil si, om du flyr over et stup på fjellet, kan du ha 1000 meter under dronen, så lenge du ikke er lenger enn 120 meter ut fra fjellsiden.

For mange som har flydd ut over daler og fjell har dette kunne medført en utfordring fordi man da har kommet høyere enn angitt makshøyde for den tillatte operatøren. Med nye regler vil dette være enklere å forholde seg til.

Men for mange er kanskje bestemmelsene om flyvning i mørket et vel så stort hinder.

Rådgiver Arild Mortensen på avdelingen for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet minner om at verken hobby-flyvere eller RO1-piloter med dagens norske regelverk kan fly i mørket.

MØRKEKJØRING FOR ALLE: Med de nye reglene kan alle dronepiloter fly i mørket, så lenge de er riktig merket og lyssatt sa fra venstre Hans Petter HEeimro og Arild Mortensen under SID

Dette blir annerledes fra 1. januar.

– I det nye regelverket kan alle gjøre operasjoner i mørket, sier rådgiver Arild Mortensen.

– I det nye regelverket kan alle gjøre operasjoner i mørket, sier rådgiver Arild Mortensen.

Forutsetningen er at man følger kravene til lyssetting på droner.

– Det skal være mulig å skille droner fra bemannet luftfart, og fra 1. januar 2023 vil det være krav om blinkende grønt lys, sier Mortensen.