Mest erfaring på droneforsikring 

Mona Hansen har jobbet med forsikring i luftfarten i 25 år. Hun har vært UAS Norways kontaktpunkt på droneforsikring fra dag én. 
Tekst: Jan Frantzen

Mest erfaring på droneforsikring 

Mona Hansen i Starr Companies

Mona Hansen har jobbet med forsikring i luftfarten i 25 år. Hun har vært UAS Norways kontaktpunkt på droneforsikring fra dag én.

– Ifølge undersøkelser er vi billigst på doneforsikring for tiden, men jeg mener det er enda viktigereå være best. Man skal ikke bare ha ansvarsforsikring, men også andre forsikringer etter behov. Og så skal man skal ha noen å snakke med når man blir møtt med ulike problemstillinger. Vi har opparbeidet en kompetanse over lang tid, vi kjenner luftfartsloven
og de reglene droneindustrien må forholde seg til, sier Mona Hansen i Starr Companies.

Starr er UAS Norways samarbeidspartner på forsikring, etter at selskapet har plukket opp porteføljen fra Hansens tidligere arbeidsgiver, W.R. Berkley. Hansen har vært bransjeorganisasjonens kontaktpunkt angående forsikringer helt siden starten for ti år siden. Hun har erfaring fra de fleste segmenter innen luftfartsforsikringer, inkludert næringer knyttet opp mot luftfart – som flyplasser og flyverksteder.

Forlanger at lovverket følges

Hansen minner om at lovpålagt forsikring ikke er en blankofullmakt til å gjøre hva man vil med dronen.

– At man er forsikret betyr ikke automatisk at operasjonen blir sikrere. Det er noe man selv må sørge for. Og vi forlanger at operasjonen følger regelverket, slik vi gjør med all luftfart, sier Hansen.

Hun påpeker at droneoperatørenes omdømme er viktig å ivareta.

– Det er publikum som setter rammebetingelsene, og det ville være svært skadelig om det plutselig skjedde noe katastrofalt, som at en drone forhindrer en redningsaksjon eller har et sammenstøt med et fly.  Det vil bety tap av omdømme, noe som vil gå utover hele næringen.

Gratis rådgivning

Hansen bruker sin erfaring med droneoperasjoner og annen luftfart til å gi kundene råd om alt fra nye forsikringer til kontrakter med oppdragsgivere. Og det er helt gratis.

– R01 og RO2-operatører kan ha ganske avanserte operasjoner, og det kan være at de trenger å bli guidet litt. Det kan være tunge kontrakter som presenteres av en oppdragsgiver, vanskelige dokumenter og prosesser man kanskje ikke har erfaring med fra tidligere.  Vi kan hjelpe dem gjennom den biten, og være en trygghet for droneoperatørene, sier Hansen.

Vi understreker at UAS Norway ikke selger forsikring, men formidler den på vegne av Starr Companies. Droneforsikringen selges frittstående, det stilles ingen krav til andre forsikringer i selskapet.