Mye å glede seg til i 2019

Dersom du er medlem av UAS Norway har vi gode nyheter til deg. Vi har flere store og spennende prosjekter på gang for 2019. 
Tekst: Jan Frantzen

Folkefest for droneoperatører – gratis for alle medlemmer 

Arrangementet er for alle som er interesserte i droner, og med spesielt fokus på RO1-operatører.

– Til våren skal vi skape en folkefest for alle som er interessert i droner. Vi tar med oss gode og sterke partnere, som Luftfartstilsynet, Avinor flysikring, Inviso og Elefun, til Østlandet. Jeg håper mange vil møte oss der, sier daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen.

Han forteller at det vil bli muligheter for å testfly droner, møte de beste droneleverandørene, se utstilling og eventuelt kjøpe utstyret de drømmer om.

Mange av UAS Norways tilstelninger har vært innendørs, med fokus på store selskaper og industriell bruk. Bransjeorganisasjonen skal imidlertid favne hele industrien, og her vil hovedfokus være hovedsakelig på RO1-operatører.

– Dette arrangementet vil være for alle som er nysgjerrige på droner, men spesielt for de som driver med foto og film, og som tenker at denne teknologien kan bli en del av deres næring i fremtiden. De får mulighet til å bli kjent med droneindustrien, møte filmfotografer, og spørre om regelverk eller andre ting de lurer på, sier Martinsen.

Tid og sted for arrangementet vil bli offentliggjort over nyttår. 

Dronebransjens miløsatsing: 

– Kanskje det alle viktigste i 2019 

Før mai 2019 skal en verktøykasse fra droneindustrien være på plass hos Miljøagentene.

– Dette er kanskje det aller viktigste vi kommer til å gjøre i 2019. Det er ingen tvil om at droneteknologi og miljøarbeid går godt sammen, sier UASN-leder Anders Martinsen.

Prosjektet startet på den nordiske dronekonferansen på Svalbard i september, da 14 år gamle Penelope Lea fra Miljøagentene rakk ut en hånd og ba om hjelp fra dronenæringen.

En samlet industri 

UAS Norway fikk med seg åtte firmaer som forpliktet seg til å bidra til det Martinsen omtalte som «en verktøykasse i verdensklasse» – en pakke med det beste tilgjengelige teknologiske utstyret, som kan hjelpe Miljøagentene i sitt arbeid.

Jørgen Apeland fra Nordic Unmanned viser miljøagent Ulrik Hellum den største dronen sin.
Unmanned Nordic Conference 2018, UNC2018, dronekonferanse på Telenor Expo, Fornebu.
©UAS Norway/Fredrik Naumann/Felix Features

Nå er de åtte firmaene blitt til 28.

– Miljøagentene gjør et fantastisk arbeid, men de gjør det på en tungvint måte. Vi skryter av verdens beste teknologi klar til bruk, da må vi kunne vise at det kan anvendes på et så viktig område som miljøvern. Med barn som er så engasjerte og opptatt av egen fremtid, ønsker vi som samlet industri å gjøre noe aktivt for å bidra til deres arbeid, sier Martinsen.

Strandryddedagen 

UAS Norway hadde et møte med Miljøagentene i begynnelsen av desember, og sammen har de begynt å kartlegge hva verktøykassa fra droneindustrien skal inneholde, og hvordan den skal supplere det ungdommene gjør i dag.

– Når den store strandryddedagen kommer 1.mai, så skal versjon 1.0 være klar. Det innebærer en landsdekkende bruk av droner, med opplærte mijøagenter som skal kunne gjøre sitt viktige arbeid raskere, smartere, sikrere og mer effektivt, sier han.

Arrangementer over hele landet – for hele bransjen 

UAS Norway skal arrangere konferanser, workshops og fagdager over hele landet, for alle droneoperatører. I tillegg skal vi naturligvis fortsette å jobbe hver eneste dag med å skape gode rammebetingelser for medlemmene, blant annet ved å bidra til regelverksutvikling, sikkerhetsarbeid og brobygging innad i bransjen.