Nå kan du lage 3D med termiske bilder fra dronen

Landbruk og miljøer som jobber med volumberegning har vært noen av pådriverne ovenfor Pix4D, som nå har åpnet opp for nesten automatisk produksjon av 3D modeller basert på termiske data.
Tekst/Foto: Anders Martinsen

Fotogrammetri er mye brukt av landbruk og ved opp.måling, men nå ser vi at også entreprenørene kommer for fullt. Mange kjenner til de vanlige fordelene som fotogrammetri gjør, Men vi stilte oss spørsmålet – hva med termisk kamera?

Termisk er ikke brukt mye i forhold til RGB. En av grunnene er at kostnaden for sensoren er ennå svært høy. Det andre er oppløsning, vi får ikke centimeterpresisjon på termiske kameraer som vi er vant til. Men sist og kanskje viktigst er manglende integrasjon på UAV`n. Det er en utfordrende sak for mange, få leverandører har tatt seg tid til å få dette til å fungere, så selv om teknologien har vært bruk i mer enn ti år har det vært lite fokus på kommersielt bruk av termiske sensorer, det tror vi er i ferd med å skje nå. Det sier Antoine Martin, USA sjef for det Franske firmaet Pix4D som er en av spesialistene på software for fotogrammetri.

-Hvilke applikasjoner kan dette brukes til?
– Det har vært utfordrende med lav oppløsning på senso.rene, men vi mener det er verdt å bruke det vi kan få tak i av data i dag, det fordi det er så mange bruksområder med kart og modeller med termiske kamera. Ved eks et solcelle panel vil dette kunne være et verdifult grunnlag til å vur.dere data på. 3D modeller av bygg, gjerne tatt på natten er interessant. Sammen med FLIR har vi jobbet over en tid med dette for å oppnå en felles forståelse av hva som må til for det optimale resultat mellom hardware og software.

-Hvilken løsning anbefaler dere?
– Vi anbefaler en vidvinkellinse, typisk en 9 mm som gir en god overlap mellom bildene. Dette er kritisk for å få et godt resultat. Oppløsningen på 640×512 som en minimum oppløsning, større oppløsning er selvsagt bedre, men dette er tilstrekkelig for mange av våre beste resultater. TIFF format multiband er viktig, det er det som gir oss var.mesignaturen – ikke bruk JPEG. Vi ser at det også kreves opp mot 90% overlap, noe som gir i enkelte tilfeller mer støy og mer prosesstid. Har du noe flatt og enkelt kan du kanskje ha noe mindre overlapp, men det vil avhenge av nivåendringer på bildet. I tillegg anbefaler vi å fly sakte så du ikke får for mye blur på bildet, spesielt i hjørnene og når dronen skal snu. Det er også viktig at alle bilder er «geotagged», her ligger som mange kjenner til, viktig informasjon om bildet (Meta data). En grundig flygeplan er viktig. Bygninger gjør det vanskelig. Vi anbefaler en autopilot som også gir deg automatisk foto. Er du kjent med softwaren, tar det ca 3-4 timer for å lage en modell – noe tidkrevende altså. Flyveturen var på ca 20 minutter. Det er altså postproduksjonen som tar tid. Er det en krevende struktur som et bygg eller en mast, vil det gå lengre tid enn et flatt landskap, forteller Martin som legger til at det pr i dag ikke er en hundre prosent automatisk løsning i deres software – litt prøving og feiling må påregnes for optimalt resultat understreker han.

-Hvor går den tekniske retningen?
– Fremtiden ligger i å kunne lage en overlap av 3D modell i RGB og termisk bilde. Da flyr du den samme runden med to ulike sensorer og «fuser» bildene. Deretter lager du en «mesh» som gjør at du får et 3D bilde av objektet ditt, sier Antoine Martin til Dronemagasinet.

-Hvorfor er så høy overlap viktig?
-Du må ha mye høyere overlap på termisk, det gir deg detaljene du trenger, avslutter Martin.