KINA OG TRYLLESTAV: "Hvis du hadde en tryllestav, hvordan ville du endre norsk droneindustri?" lyder ett av spørsmålene i Samferdselsdepartementets spørreundersøkelse, med frist til å svare fredag 6. mai.
Foto: FAKSIMILE: Spørreundersøkelse fra Drone Industry Insights

Siste frist til å svare fredagHvordan vil du endre dronebransjen med tryllestav?

I morgen fredag 6. mai går fristen ut for å delta i den største spørreundersøkelsen om norsk droneindustri noen gang. Den skal legge grunnlaget for statlig dronesatsing.
UAS Norway

– Norsk droneindustri har lenge etterspurt faktiske tall og data på hva slags status man har for utvikling, trender og ikke minst også hvilket potensiale den kan være med og skape. Vi oppfordrer bransjen til å delta for at datagrunnlaget skal bli best mulig, sier daglig leder Anders Martinsen i UAS Norway.

Samferdselsdepartementet står bak undersøkelsen, som utføres av det tyske konsulentselskapet Drone Industry Insights (Droneii).

Har du lyst til å delta kan du bruke denne linken her

Resultatene fra undersøkelsen skal danne grunnlag for ny luftfartssatsing, som departementet planlegger å legge frem til høsten.

Tirsdag etterlyste Droneii flere respondenter til å bidra, i det som er den første omfattende og største analysen av norsk droneindustri noen gang.

FORDEL Å VÆRE NORSK? “Hva mener du er de største fordelene ved å være et norsk selskap?” spør Samferdselsdepartementet. FOTO: Faksimile

Forme politikken

Resultatet skal brukes til å forme politikken og være med på å finne hvilke satsingsområder samferdselsdepartementet og tilhørende departementer og organer skal prioritere fremover.

Samferdselsdepartementet startet i fjor høst en prosess for å skaffe innsikt i hvordan de skulle tilnærme seg dronebransjens behov, og legge til rette for en stor og raskt voksende industri som har vært vanskelig å følge, også fra departementsnivå.

Droneii har siden mars jobbet med å skaffe innsikt i dette, og undersøkelsen er nå inne i sin siste fase. I tillegg til spørreundersøkelser til hele bransjen, har selskapet også dybdeintervjuet utvalgte aktører som representerer industriens bredde.

KONFIDENSIELL: Spørreundersøkelsen lover konfidensialitet. FOTO: Faksimile

Inspirasjon fra Sveits

Spørsmålene viser at Samferdselsdepartementet er interessert i alt fra vekstpotensiale, sektortilhørighet og omsetningstakt. Alt dette for i størst mulig grad ha en baseline, altså et startsted med data å kunne jobbe videre ut fra.

Inspirasjonen til undersøkelsen er hentet blant annet fra Swiss Drone Industry Report, som ble utført i 2021, som hadde samme formål, og har blitt et viktig instrument til hvordan sveitsisk droneindustri har satset videre og tatt droneteknologien videre i det lille, europeiske landet.