Når kommer droneleveranser og dronetaxi i Norge?

Når kommer droneleveranser og dronetaxi i Norge? Hvordan blir fremtidens luftrom? Her fortelles det om mulighetene med et UTM-system, og resultatene av et toårig prosjekt i Norrköping.
Jan Frantzen

Se foredraget til Billy Josefsson og Jonas Lundberg her!