NORDMENN MER POSITIVE TIL DRONER

En ny undersøkelse viser at nordmenn flest er blitt mer positive til droner.
Reportasje: Arne Roger Janse

Undersøkelsen, utført av Opinion for UAS Norway i oktober 2016, viser at 50 prosent av alle spurte er positive eller svært positive til droner, mens bare 16 prosent er negative eller svært negative.

 – Sammenliknet med en undersøkelse utført av Datatilsynet i 2013 er nordmenns holdning til droner nå mer positiv, sier seniorrådgiver Ola Gaute Ask Aasheim i Opinion.

 Nordmenn er omtrent enstemmig positive til at droner brukes til redningstjenester, av politiet for å få oversikt ved ulykker eller som del av forskningsprosjekter. Et økende antall er også positive til at politiet bruker droner for overvåkning av større folkemengder, at eiendomsmeglere tar luftbilder til salgspresentasjoner og at media tar bilder i forbindelse med nyhetshendelser.

 Andelen som er positive eller svært positive til bruk av droner synker kraftig når det gjelder bruk i forbindelse med trafikkovervåkning for å ilegge fartsbøter, for å filme større konserter eller droner som flyr over kjente og kjære turistattraksjoner. Til sistenevnte har flertallet av de spurte et klart negativt syn på bruk av droner.

 35 PROSENT KJENNER REGLENE

Undersøkelsen viser at rundt en tredjedel av de spurte kjenner til at det finnes et regelverk for droner.

– Kunnskapen om regler og forskrifter er for dårlig, så her har vi en jobb å gjøre. Vi trenger å gjøre folk oppmerksom på reglene og på risikoen forbundet med å fly droner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ferske tall viser at det er 1878 lisensierte operatører i Norge, altså betydelig færre enn de 36.000 dronene som er solgt her i landet siden 2010.

– Når vi samtidig vet at en av fire nordmenn vurderer å kjøpe en drone, så er det åpenbart at vi trenger mer informasjon ut til folk flest. UAS Norway har tatt til orde for en nasjonal dugnad for å gi informasjon og skape gode holdninger blant eksisterende og nye operatører. Vi vil arbeide videre for dette, sier Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway.