En DJI Matric utstyrt med LTE-modul fra Lorenz Technology flyr overvåking av et havneområde i Danmark.
Foto:Lorenz Technology

UNC 2022 i Kristiansand: Danskene utvider BVLOS-rekkevidden for norske droneoperatører

Det danske drone-firmaet Lorenz Technology ser nå Norge som et viktig marked fremfor Danmark. Strenge danske regler gjør videre ekspansjon på hjemmemarkedet vanskelig.
Hans O. Torgersen

– I Norge har seks operatører fått LUC-godkjenning, i Danmark null. Da blir selvsagt det norske markedet interessant for oss, sier administrerende direktør Kristian Skaarup i Lorenz til Dronemagasinet. 

Han har deltatt på den nordiske dronekonferansen UNC 2022 i Kristiansand, og presenterte der selskapets LTE-modul. Den utvider rekkevidden for BVLOS-flyginger til uendelig. Det er bare dronens flytid som setter begrensninger.

I Danmark er det andre begrensninger også.

– Reguleringen av droner i DK er meget hard. Det gjør det meget vanskelig å få i gang mange operasjoner, forklarer Skaarup.

Operasjonene han snakker om er automatiske flygninger med flere droner på en gang, styrt fra samme kontrollrom. Det er 4G og den pågående utbyggingen av 5G som gjør dette mulig ved hjelp av LTE-modulen fra det danske firmaet.

Kristian Skaarup fra det danske selskapet Lorentz Technology på UNC 2022 i Kristiansand. Foto: Hans O. Torgersen

– Vi bruker 4G og 5G til samband. Da kan du gjennomføre lange operasjoner og sikre kritisk data. Det gode med 4G og 5G er at du har høy kapasitet, så du kan få live video tilbake til kontrollrommet.

Hvor lang tid operasjonen kan pågå er det batterikapasiteten på dronen som avgjør.

– Vi bygger datamaskinen, en supercomputer, som styrer det hele, og setter den om bord på dronen. Den sikrer at du hele tiden har forbindelse til 4G og 5G-nettverket.

Den danske løsningen utvider kapasiteten ved bruk av droner, for eksempel til overvåking av store arealer, eller leteaksjoner etter savnede mennesker.

– Supercomputeren kan analysere videoen fra dronen for å detektere for eksempel et menneske i en skog. Du kan også få dronen til å reagere, stoppe opp og sende et alarmsignal til kontrollsentralen.

En DJI Matric med LTE-modul fra Lorenz Technology. Modulen utvider radiorekkevidden mellom kontrollrommet og dronen til nærmest uendelig. Foto: Lorenz Technology

Løsningen gjør det mulig å ha mange droner i luften samtidig for å overvåke et meget stort område.

– Her kan du sitte langt vekk og ha mange droner i luften samtidig, som flyr automatisk. Jeg kan styre en drone i Danmark eller andre EU-land her fra Kristiansand, i realtid.

4G-nettverket er vel egnet til dette, men 5G er enda bedre. I Danmark satte man nylig i drift 5G i det lavere frekvensområdet, noe som for første gang sikrer et god mobildata over hele landet. 

– Vi har fått en kjempe forbedring av nettverket i Danmark. Det samme vil skje i hele Europa og resten av verden.

Skaarup ser løsningen til hans selskap som en stor fordel når man i hele Norden ser behovet for bedre overvåkning av kritisk infrastruktur.

– Våre løsninger er utviklet for å gi bedre sikkerhet for vår kritiske infrastruktur. Da skal vi bruke dronene, vi har simpelthen ikke mannskap nok til å gjøre det med mennesker. Vi må bruke droner og roboter til å forbedre vår sikkerhet.