UAS Norways lag på standen i Arendal.
Foto: Jan Frantzen

Norges droneeksperter på plass i Arendalsuka  

Her er oppsummeringen fra dag to på en av Norges viktigste møteplasser for dronebransjen.
Jan Frantzen

Varmegradene er ikke mange, men solen skinner allerede over Arendal. Klokken har passert 10, standene er i ferd med å åpne, og mennesker begynner å samle seg i gatene i sentrum av sørlandsbyen. UAS Norway befinner seg på MØR biffhus, hvor et av de mest moderne norske ordene står på agendaen: flyskam. SAS, Norwegian og Widerøe er representert, i tillegg er samferdselsministeren i storform bak mikrofonen.

– Det er viktig for oss, som medlemmer av NHO luftfart, å følge med på overordnende debatter innen luftfart, og følge med på signalene fra politisk ledelse om hvilken retning industrien går i. Dessuten skal vi være en pådriver for at den ubemannede industrien blir lyttet til, sier UASN-leder Anders Martinsen, som blant annet tar en prat med tidligere Norwegian-direktør Bjørn Kjos.

– Det er alltid viktig å høre hva de sier på ledernivå. Kjos uttrykte ingen klare planer om bruk av droneteknologi innen vedlikehold og inspeksjon, det gjorde derimot SAS. Der har vi en jobb å gjøre med å informere om tilgjengelig teknologi, og hvilke prosjekter vi sammen kan gjøre for å holde luftfarten like sikker som den er i dag, sier Martinsen, som også oppdaterte debattantene om den pågående sikkerhetskampanjen Safe to fly, som mange sentrale luftfartsaktører har stilt seg bak. Informasjonsfilmen om sikker dronebruk har i skrivende stund hatt over 150 000 visninger på Facebook.

Fleksibilitet vil bli viktig

Flyskam-debatt på MØR Biffhus. Foto: Anders Martinsen

Espen Høiby tar også del i flyskam-debatten. Han er administrerende direktør i OSM Aviation, som leverer piloter til luftfartssektoren. Han konstaterer til UAS Norway at ubemannet passasjertransport er langt inne i fremtiden.

– Vi kommer nok til å gå fra to til én pilot i overskuelig fremtid, men jeg ser ikke for meg når det vil kunne bli null. Det produseres ingen fly i dag hvor det er lagt opp til total autonomi. Kravet fra passasjerene vil i lang tid være at det må være noen om bord som kan ta over styringen. Fraktfly er en annen ting, der vil det kunne bli autonomi, sier Høiby.

Han understreker viktigheten av fleksibilitet i luftfarten, og ser også store muligheter i den ubemannede industrien.

– Det er mange paralleller mellom dronepilotutdannelse og vanlig pilotutdannelse, og vi vil helt klart ta en rolle i den utviklingen, sier han.

Hakeslepp av sniffende droner

Mens Martinsen løper rundt og møter mennesker, står et lag fra organisasjonen på UAS Norways stand i Peder Thomassons gate – midt i Arendal sentrum. Hit kommer mange nysgjerrige forbipasserende, som lufter spørsmål om bruksområder og regelverk. Mange får også hakeslepp når Sandnes-selskapet Nordic Unmanned forteller om sitt arbeid for EUs maritime sikkerhetsorgan, EMSA, som håndhever de nye reglene for svovelutslipp fra skip.

– Vi har en 235 kilos drone med fuel-motor som kan fly i fem timer. Piloten kjører ut i skipsleia, hvor dronen legger seg i eksosen fra båtene.  En sensor måler svovelinnholdet, som blir sendt tilbake til land gjennom en datalink. Dette prosesseres umiddelbart, og blir sendt inn til et datasenter. Dersom målingen viser svovel over lovlig grense, blir neste havn informert, og det vil bli utstedt en bot, forteller Lars Andreas Landsnes.

Lars Andreas Landsnes i Nordic Unmanned. Foto: Anders Martinsen

Nordic Unmanned begynte med dette arbeidet i april, og så langt har en håndfull skip blitt tatt. For det norske selskapet har kontrakten med EMSA tatt dem opp i eliten.

– Dette er en game-changer, og det gir oss finansiell styrke til å satse videre på andre markeder. Det nye regelverket blir relevant i andre deler av verden også, og vi vil forhåpentligvis få se flere Nordic Unmanned-droner ute i verden i nærmeste femtid, sier Landsnes.

Droner finner søppel

Droner i miljøarbeid er hovedtema på standen, og barnas miljøorganisasjon Miljøagentene har utviklet et nært samarbeid med UAS Norway. I Arendal er de representert ved ti år gamle William.

– Jeg vil redde naturen fra å bli overfylt med plast og søppel, sier han, når han skal forklare hvorfor han engasjerer seg i miljøarbeid.

I helgen var han i aksjon sammen med seks andre barn i Bendiksbukta i Kristiansand.

– Først var vi oppe med dronen for å se hvor det lå søppel, og vi fant en god del som vi kunne plukke, sier William, før han legger turen til Miljøagentenes egen stand litt legger bort i kvartalet.

Da Nordens største forhandler av droner, Elefun, var til stede i fjorårets Arendalsuke, knyttet de kontakt med Arendal brannvesen. Det endte med anskaffelser av Mavic Enterprise-droner med varmesøkende kameraer. Elefun er til stede også i år. Det samme er Stavanger-selskapet Aeroview, som hovedsakelig er forhandler av dronesystemer som er rettet mot proffsegmentet. Robert Sæter er i Arendalsuka for første gang, og spent på hva som kan komme ut av deres tilstedeværelse.

– Vi har hatt et godt forhold til UAS Norway i mange år, og er glad for å kunne være her. Vi er engasjert i lovverket, og spent på å høre hva politikerne tenker om dronebransjen. I tillegg er dette en arena for å møte ulike kunder, sier Sæter, som har med seg en Intel Falcon 8+ – siste skrik innen inspeksjon, og en Elios-drone til innendørsinspeksjon.

Studere droneteknologi?

Tidligere i år ble det første kullet eksaminert fra dronestudiet ved Universitetet i Tromsø. Kristian Skjefstad er lærer ved dette studiet, og er i Arendal for å fortelle om mulighetene man får med en droneutdannelse.

– Mange har vært her og spurt om studiet, og jeg håper noen av dem hiver seg på og blir med på den spennende fremtiden i bransjen. Mange fra det første kullet har allerede fått seg jobb, i sterke selskaper som FLIR og Nordic Unmanned. Og minst én av dem begynner på UiT, forteller Skjefstad.

Tilbakemeldingene fra det første kullet gikk på at mange ønsket seg mer prakis. Disse innspillene har blitt tatt hensyn til. Søkerantallet i år har imidlertid gått litt ned fra tidligere.

– Seksten stykker har sagt ja til tilbud om plass i år, etter at studiet var veldig hypet i starten. Vi kommer til å trappe opp markedsføringen, og vise frem hvordan livet er som ferdigutdannet. Forhåpentligvis kan det inspirere, sier Skjefstad.

Ekspertise på standen

Julie Bolette Ringøen deler ut hundrevis av vafler i løpet av dagen. Foto: Anders Martinsen

– Kan du fortelle om noe du kunne tenke deg å bruke droner til? spørres det på UAS Norway-standen. Og de forbipasserende har mange forslag, mens de blir servert det som hevdes å være Arendalsukas beste vafler. NORCE-forsker Rune Storvold er på sin side opptatt med å snakke om teknologi med unge droneentusiaster. Storvold, av enkelte i bransjen bare omtalt som «Mister Drone», har vært engasjert i UAS Norway siden starten. Han er opptatt av å ha en god og sterk organisasjon, som bidrar til at industrien utvikler seg. Arendalsuka er også en mulighet for Storvold til å vise frem hva NORCE gjør, overfor kunder og myndigheter.

– Vi jobber mye med miljø, med overvåking av nordområdene og dokumentasjon av effekten av klimaendringer. Droner er blitt en del av Svalbard-infrastrukturen når det gjelder forskning, og det er det NORCE som står bak, forteller han.

Dagen går mot slutten i Arendal, og UASN-leder Anders Martinsen er et stort smil etter nok en travel og vellykket økt.

– Det er utrolig moro å være i Arendalsuka, sier han.

–  UAS Norway og dronebransjen får mye oppmerksomhet hele året, på grunn av det vi skaper og leverer, og det vi har av muligheter. Denne uka er det ekstra fokus på de organisasjonene som er til stede her. Det er stor politisk interesse for droner og utviklingen av luftfarten i Norge, som droneindustrien er en sentral del av. De som er til stede på vår stand er svært opptatt av droners muligheter i dag og i fremtida, og vi får viktige impulser fra folk som er innom, som vi tar med oss når vi skal utvikle bransjen og UASN for fremtida. Vi får også spørsmål fra folk som uttrykker bekymring om regelverk og om det er trygt å fly med droner. Da er det viktig for oss å gi riktig informasjon og oppdatering fra ekspertene på standen. Og vi har noen av de beste ekspertene fra flere ulike fagområder til stede. Derfor kan jeg med hånden på hjertet si at uansett hva du lurer på når det gjelder droner, skal vi gi deg svar på vår stand i løpet av uka.