Norges første drone-undersøkelse skal gjennomføres – vil du bidra?

Hvor mange dronepiloter finnes det i Norge? Hvor mange droner selges det egentlig? Hvilken vekst forventes og hvordan kan vi nå den? Dette og flere andre spørsmål skal besvares gjennom Norges første undersøkelse blant drone-operatører.
Reportasje: Anders Martinsen

– Vi har lenge hatt et ønske om å presentere reelle tall og fakta fra drone-operatører i Norge. I flere år har har vi etterlyst informasjon om både markedet, trender, forventninger og begrensninger som drone-operatører har i Norge. Nå gjør vi noe med det – og vil i løpet av oktober måned gjennomføre det som skal bli en årlig undersøkelse blant drone-operatører i Norge, sier daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen.

Resultatet presenteres på UNC2016 – Dronekonferansen som arrangeres 14. og 15. november i Oslo (www.unc2016.no).

 

Ønsker svar fra alle

– I mange har det vært vanskelig å få oversikt over dronemarkedet i Norge. Bare det siste året har det kommet mer enn 1 000 nye operatører og vi har nå over 1 684 godkjente drone-operatører i Norge. Men hva vet vi om de egentlig? Svært lite. Nå gjør vi noe med det. Vi håper at så mange av våre medlemmer og drone-operatører som har anledning til å delta vil ta seg tid til å besvare undersøkelsen, uavhengig av om du er en liten eller stor operatør ønsker vi svar. Tilbakemelding fra det profesjonelle drone-markedet vil hjelpe både Luftfartstilsynet, Avinor og Samferdselsdepartementet å forstå hvilke muligheter som ligger i ubemannet teknologi og samtidig hvilke faktorer som vil være med på å styre utviklingen, sier Martinsen.

 

Uavhengig undersøkelse – full anonymitet
Hvordan blir undersøkelsen gjennomført?

– Alle medlemmer får en link til å besvare undersøkelsen. Vi jobber også med å sende den ut til operatører som ikke er medlem hos oss for å få et større tilgang til data. Vi samarbeider med det tyske firmaet Droneii.com som har god erfaring i tilsvarende undersøkelser fra andre land. Vi har kvalitetssikret spørsmålene for undersøkelsen og bedt dem om å gjennomføre undersøkelsen fritt og uavhengig på våre vegne. Alle bidrag vil være anonyme og vil aldri verken spores tilbake til avsender eller offentliggjort. Dette er helt nødvendig for at de som besvarer undersøkelsen skal ha tillit til at deres svar blir behandlet trygt og riktig, understreker Martinsen.

Hvilke forventninger har UAS Norway til undersøkelsen?

– Vi håper og tror at mange vil delta. Informasjonen vi henter inn og rapportene som vi deler fritt med alle etterpå, vil ha stor betydning for videre forståelse av bransjen, uavhengig av om du er operatør, skal bestille drone-relaterte tjenester, gjøre investeringer eller er med på å regulere bransjen vil denne informasjonen være unik. Vi gleder oss til Droneii.com kommer til konferansen i november for å presentere resultatene, avslutter Martinsen.