Norsk og Svensk politi samarbeider om innkjøp av droner. Svenskene har utarbeidet anbudsdokumentene og Norge henger seg på

Norsk politi kjøper droner med Sverige – Skal leveres fra 19. august

Norsk og svensk politi går til felles anskaffelse av tre ulike typer overvåkingsdroner for 10 millioner kroner. Fristen for å bli med på anbudet er 10. juni, og dronene skal være klare allerede 19. august.
Ole Dag Kvamme
  1. 6 mai publiserte svensk politi anbudskonkurransen på storsatsingen på droner for svensk og norsk politi.

Svenskene har utarbeidet anbudsdokumentene, som norsk politi henger seg på.  Anbudskonkurransen har en ramme på 10 millioner kroner, og går over to år.

LES OGSÅ: SLIK ER POLITIETS DRONEPROSJEKT – UTDANNER 18 POLITIPILOTER I 3 POLITIDISTRIKTER

Fristen til å levere tilbud om droner til norsk og svensk politi av to små og en større overvåkingsdrone er satt til 10. juni, og forventet levering av de første systemene er allerede 19. august.

1 millioner til norsk politi

Den norske regjeringen har gitt 1 millioner kroner til politiets droneprosjekt for 2019.

«Politidirektoratet tildeles kr. 1.000.000 til FoU-prosjektet; Politiets bruk av droner. Formålet, som det går frem av prosjektbeskrivelsen, er å tilegne seg forskningsbasert kunnskap om muligheter, begrensninger og dilemmaer knyttet til fremtidig bruk av droner i politiets oppgaveløsning.» heter det i et brev fra Justisdepartementet til Politidirektoratet 14. februar 2019.

– Det er sparsommelig. Hvor mange droner vi kommer til å kjøpe gjennom anbudet kan jeg ikke si. Det kommer an på prisen vi må betale per drone når vi går til anskaffelse. Men ja, alle de tre politidistriktene som deltar i forsøksprosjektet skal ha flere droner hver, sier politiinspektør Per Øyvind Haugen, ansvarlig for droner i politiet i Politidirektoratet

Forsøkt hemmeligholdt

Norske og svenske politimyndigheter har vært svært tilbakeholdne med å røpe sine droneplaner.

Svenskene har per i dag 60 systemer i bruk. Politiinspektør Rickard Henningsson ved Politiets nasjonale operative avdeling er flysystemansvarlig for droner i svensk politi og prosessleder for dette innkjøpet. Han sa dette i en pressemelding 28. mars:

– Denne nye teknologien har stor verdi for politiet, da det garanterer en rask og enkel oversikt over situasjonen, noe som gir bedre oversikt under og etter en hendelse eller ulykke, sa Rickard Henningsson i en pressemelding flere aviser refererte.

Omtrent slik norsk politi planlegger å bruke dronene i sitt forsøksprosjekt, benytter svensk politi droner i dag til først og fremst til åstedsundersøkelser og oversiktsbilder ved offentlige tilstelninger og større idrettsarrangementer.

Men ifølge Dagens juridik 6. april bruker svensk politiet droner også til å overvåke større sammenkomster, som demonstrasjoner, valgmøter og når man søker etter savnede.

– Fordi UAS eksisterer og virker fra luften, mens du ikke forstyrrer og tiltrekker oppmerksomhet på samme måte som med et vanlig helikopter, med tilhørende lyd, ser vi mange fordeler med dette nye verktøyet, sier Rickard Henningsson ifølge avisen.

Innkjøpspapirer

Anbudskonkurransen ble åpnet da anbudet ble lagt ut 6. mai på det europeiske innkjøpsnettstedet TED(Tenders electronic daily) for offentlige anskaffelser.

UAS Norway har fått tilgang til innholdet i anbudskonkurransen.

TEKNISK BEKSKRIVELSE: Beskrivelse i anbudet er omfattende og omhandler flere systemer. Dette er noen av kravene som et av systemene må tilfredsstille

Rammeavtalen på inntil 1.048 millioner euro innebærer 10.2 millioner norske kroner.

Svensk politi anslår å handle for 3 millioner svenske kroner i året, mens norsk politi anslår rundt 1 millioner kroner årlig. Begge tar forbehold om volum, og sier at kjøpet kan bli større eller mindre.

Alle dokumenter er tydelig utformet av svensker, og de underliggende spesifikasjonene refererer til svensk politi.

Tre typer systemer

Dette er hva konkurrentene må kunne tilby: To ulike små droner, med enten zoom-kamera eller infrarødt kamera, som skal kunne streame gode termiske video-bilder.

De skal kunne operere i minus 10 til pluss 40 grader, kunne fly minst 30 minutter, kunne holde en maksimal hastighet på minst 54 kilometer i timen, og kunne operer i opptil 8 meter per sekund, det vi kaller laber bris. Dronen må kunne være klar i løpet av tre minutter, og ikke være større ferdig pakket enn 0.4×9,25×0,15 meter, som oppgis å skulle kunne passe inn i en svensk utrykningsbag for politet.

EKSEMPEL PÅ OPERATIV KAPASITET. Dette er et av punktene for den operative kapasiteten som systemene må oppfylle.

Den større dronen skal ha samme type utstyr, men må kunne skifte underveis, altså kraftigere kameraer. Den må kunne flys ned til minus 20 grader, den må kunne være klar i løpet av fem minutter, og kunne foldes sammen til ikke mer enn 1x1x0,6 meter. Den må kunne bære 1,5 kilo utstyr, kunne fly minst 25 minutter med payload på 0,8 kilo, fly minst 72 kilometer i timen, og være kontrollerbar i vind inntil 12 meters per sekund.

Alle dronene må være utstyrt med gode gimbals. De må også kunne operere relativt stille, med nattmodus.

– Dronepiloten må kunne sette systemet på stille-modus, som slår av alle lys og reduserer lyden til et minimum, heter det i kravspesifikasjonen, utformet av den svenske systemutviklingen Johan Puscov vedPolitiets nasjonale operative avdeling.