Hvor nøyaktig er gps´n i dronen?

Svaret vil nok overraske deg. Hør bare hva GPS eksperten Franck Boynton sier. - GPS er ikke feilfritt og kommer ikke til å bli det heller, advarer han.
Tekst/Foto: Anders Martinsen

Folk stoler for mye på GPS´n som sitter i dronen, de er ofte for lite opptatt av feilkilder som i verste fall kan føre til havari fordi din GPS ikke viser korrekt posisjon. Det er mange faktorer som kan og vil påvirke nøyaktigheten på din GPS – det må man være klar over, sier Boynton som har mer enn 28 års erfaring på området -Han advarer spesielt dronebrukere som flyr i tettbebygde områder å stole blindt på GPS`n i dronen. Først litt bakgrunn GNSS består av mange ulike satelitt-systemer som kan brukes for å oppnå mest mulig nøyaktighet. GNSS eller Global Navigation Satelite Systems – beskrivelse for alle GPS systemer. GPS er den meste brukte og består av 32 satelitter, forbinelsen som brukes er ofte omtalt som L1. Skal vi få høyere nøyaktighet må flere GPS systemer brukes, eks GPS sammen med GLONASS – slik som Phantom 4 gjør. Legger du til ytterlige systemer som europeiske Galileo og kinesiske Beidou, får du høyere nøyaktighet.

-I dag ser vi at mange produsenter bruker GNSS signaler fra flere leverandører, det er vi avhengig av for optimal presisjon. Men husk at det er mange faktorer som påvirker signalene du trenger. Vi ser at alt fra feil installasjon, dårlige mottakere, geografiske begrensninger og fysiske hindringer er med på å forringe kvaliteten. Spoofing (manipulering av GPS signalet) kan være et problem i enkelte områder, men likevel er det nok spesielt i byområder og nær bygninger at vi får problemet. Signaler som slår tilbake fra en bygning. Dette skaper forsinkelse for dronen til å motta signalet, noe som igjen gjør at du får registrert feil posisjon og dermed umiddelbart oppnår en unøyaktighet på din drone. Det kan skape ulykker og dronen vil jobbe ut i fra feil posisjon, advarer GPS- eksperten med mer enn 26 års erfaring.

Hva må du gjøre?
-Egentlig svært lite, for med de fleste systemer som leveres i dag er det ikke mulig å gjøre noe selv – da med mindre du har bygget dronen. Så lenge du skal bruke en ferdig bygget drone er det svært få gode muligheter for å oppnå bedre presisjon enn den som dronen ferdig fra fabrikant gir deg. Jeg tror vi kan si det slik at folk må være klar over muligheter og begrensninger og operere iht det. Ta dine forhåndsregler og ikke fly om du er i tvil om du har godt nok signal for å operere dronen trygt. Men vær klar over at enkelte systemer har såkalt RTK påmontert, det er utstyr som gir GPS`n en korreksjon og som øker presisjonen på dronen – men dette er ikke det normale, da dette må påmonteres på dronen med tilhørende bakkestasjon som støtter dette.

Hva er fremtiden?
– Vi må ha GPS, men vi vil nok se flere teknologier som blandes sammen. Vi mener at også produsenter må ha mer fokus på redundans, da med flere signaler og sørge for at det blir vanskeligere å miste nøyaktigheten som en konsekvens av bare én type teknologi.