Ny med drone? Dette må du vite!

Bente Heggedal Løvold er seksjonssjef for Ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet. Her gir hun noen enkle og viktige råd til deg som nettopp har begynt å bruke drone.
Tekst: Jan Frantzen Foto: DJI

Hva er viktig for en ny droneoperatør å tenke på?

Bente Heggedal Løvold

– Det første du må gjøre er å sette deg inn i bruksanvisningen på dronen din.
Ta deretter en tur inn på Luftfartstilsynet sine nettsider dronelek.no, og sørg for at du vet hvilket regelverk som gjelder.
På nettsidene ligger også et nettkurs, som er enkelt og helt gratis for alle. Det er kun obligatorisk for RO2- og RO3- operatører men det er ingen grunn til at ikke RO1-operatører også skal ta det kurset.

Hva med forsikring?

– Hvis du skal drive næring eller nytte er det obligatorisk med ansvarsforsikring, da må du handle det før du fyrer opp dronen.

Hva er konsekvensen hvis noe skjer, og man ikke har forsikring?

– Det er ganske alvorlig. Dersom man ikke har forsikring, kan man ifølge Luftfartsloven straffes med bøter og fengsel inntil et år. Skulle det skje noe alvorlig, er det hjemmel for streng straff.

Hva kan gå galt når man er ute og flyr?

– Dronen kan falle ned, eller gjøre noe piloten ikke kan lastes for. Man skal være forsikret i henhold til det objektive ansvaret. Dersom dronen faller ned midt på E6, og biler kolliderer som en konsekvens, vil man være erstatningsansvarlig.

Andre ting man må være oppmerksom på?

– Droneoperatøren må alltid være situasjonsorientert. Hvem andre kan være i luftrommet, hvem eier grunnen hvor du skal ta av og lande? De må du ha tillatelse fra. Er det en lufthavn, flyplass eller helikopterlandeplass i nærheten, må du være oppmerksom på andre luftfartøy. Er det snakk om en lufthavn, må du holde deg fem kilometer unna, eller ringe lufttrafikktjenesten og få en tillatelse. Det er også veldig viktig å vite at du har vikeplikt for annen luftfart, og at du må kunne se dronen til enhver tid.
Hvis du skal y BLOS – Beyond Line of Sight (utenfor synsrekkevidde), må du ha tillatelse. Den må man søke om, og det tar lang tid. Det er ikke for hvermansen. Du kan ikke fly BLOS som RO1-operatør, og ikke med modell fly, hvis du ikke er medlem av en klubb.

Hva er den vanligste feilen nye droneoperatører gjør?

– Ofte gjør de ingenting av det jeg nå har sagt. Jeg skulle ønske dronen ble værende i esken helt til man hadde gjort alt det andre. De færreste begynner med å følge reglene, de begynner først når ting går gærent. Det er ikke greit.