Foto:Fredrik Neumann

Ny millionkontrakt til Nordic Unmanned

- Vi er veldig stolte over avtalen, både fordi teamet i Nordic Unmanned nok en gang viser at vi kan levere de beste droneløsninger i Europa.
Det sier Knut Roar Wiig etter å ha signert en ny millionavtale verdt nær 30 millioner kroner med EU`s maritime myndighet EMSA
Anders Martinsen

For NU betyr dette at de operasjonelt nå får tillatelse til å fly i “hele” Europa og at de nå blir en Europeisk droneaktør.

– Dette styrker også vår satsning på å utføre statlige kontroll og overvåknings oppgaver som en sivil tjenesteleverandør. Flyvningen vi skal gjennomføre er definert som statsflyvning, og vi rapporterer live data direkte til det relevante medlemslandets myndigheter når disse myndighetene har behov for dette. Vi tror at dette er en raskere vei for mange statlige aktører til å få tilgang og forståelse for droneinnsamlet data fremfor å gjennomføre tradisjonelle lange uttestinger og så anskaffelser av utstyr samt å bygge opp egen organisasjon og logistikk for å drifte utstyret, sier Wiig om avtalen som ble kjent tidligere i dag.

Fra venstre, prosejktleder EMSA, Maria Vega Ramirez og Kenneth Tønnesen fra Nordic Unmanned

– Vi har lenge satset på å levere kvalitet samt å investere i en organisasjon med høy kompetanse og kunnskap for å være en god leverandør til krevende kunder ut fra en analyse om at når markedet først våkner, så våkner det fort. Denne satsningen har vist seg å være helt riktig da beviselig kvalitet, erfaring i referanseprosjekter gjennomført av oss, samt en organisasjon som kan håndtere krevende prosjekter blir sett på som helt essensielt av våre kunder forteller en tydelig stolt Wiig til UAS Norway

  • Dette går avtalen ut på:

Avtalen går ut på å integrere, leie ut og operere 14 droner om bord på EU sine fartøy for oljevern, fiskeri og grenseovervåkning rundt om i hele Europa (se vedlagt kart). Fra nå av må Nordic Unmanneds piloter være forberedt på å rykke ut sammen med EU sine fartøy på 24 timers varsel om en beredskapshendelse knyttet til olje skulle oppstå. Dronen som skal benyttes er en Lockheed Martin Indago 2 tilpasset med radio fra Radionor Communications AS i Trondheim, og live streaming løsning fra Norut i Tromsø (Norce Research). Til sammen utgjorde denne løsningen fra det Norske droneøkosystemet at Nordic Unmanned vant nok en kontrakt med EU, den andre kontrakten på 3 måneder.

De første to drone systemene ble utplassert på fartøy i den Spanske havnen Vigo og Frankrike havnen Brest rett før jul. EU har dermed utrolig i løpet av kort tid blitt den maritime aktøren i Europa som er først ute til åutplassere standardiserte droneløsninger ombord på en fartøysflåte foran både kommersielle aktører og bla Kystverket.

Prosessen til EU fra utlysning av anbud til overlevering av de to første drone systemene tok under 6 måneder.  Dronene med pilot fra Nordic Unmanned kan også bistå i fiskerioppsyn fra fartøy på vegne av European Fishery Controll Agency (EFCA) og grenseovervåkning på vegne av FRONTEX. (Se Scope of work skisse under.) Nordic Unmanned vil i løpet av 2019 bli drone operatør i alle EU’s kyststater. Så langt i januar er Frankrike, Spania og England på plass.