Biodrone bruker blant annet en Matrice 300 RTK fra DJI i sin kartlegging. I tillegg bruker de DJI Phantom 4 og snart en fixed-wing fra Quantum-Systems.
Foto: Biodrone

Ny tjeneste: Kartlegger skog med drone og AI - kan gi store gevinster for skogeiere

Selskapet Biodrone utfører nå kartlegging av skog med drone. Teknologien gjør at skogeiere kan få en raskere og bedre oversikt over skogen sin, sier skogkulturansvarlig Ole Andre Hestmo i Allskog.
Jan Frantzen

Det Steinkjer-baserte droneselskapet Biodrone lanserer denne uka en tjeneste som består av kartlegging av skog med maskintelling og kunstig intelligens. Sluttbrukerne er skogeiere – enten privatpersoner eller kommersielle aktører.

– Tjenesten fungerer slik at vi lager en 3D-modell og et ortofoto av skogen og ekstraherer data som viser antall trær av ulike typer og høyden på hvert enkelt treslag, sier Atilla Haugen.

Atilla Haugen, daglig leder i Biodrone.

Han er daglig leder i Biodrone, som har spesialisert seg innen skog- og jordbruksbransjen.

– Dette er verdifull informasjon før ungskogpleie, som er en av de viktigste investeringene en skogeier gjør, forklarer Haugen.

God ungskogpleie vil føre til at en bestand øker i verdi fordi tilveksten bevisst styres mot de beste trærne og treslagene, slik at disse utvikler seg optimalt.

– Man legger til rette for at man får en sterk og sunn skog som man får veldig mye mer ut av den dagen man skal hogge. Da trenger man gode data, sier Biodrone-sjefen.

Gevinstene  

Kartlegging av skog utføres i dag i stor grad manuelt. Med droner vil arbeidet kunne gjøres vesentlig raskere, og gi mer presise data.

Kartlegging av skog utføres i dag enten manuelt eller med fly. Med droner vil arbeidet kunne gjøres vesentlig raskere, og gi mer presise data.

– Vanligvis går man ut i skogen til fots med ei snor eller en stang, og regner seg frem til et estimat på bakgrunn av prøveflater og en tabell. Du bør ha 6-7 slike prøveflater, godt spredt i hele skogen. Deretter regner du ut et snitt fra disse flatene, og det kan gi ganske store feilmarginer. Hvis man bruker fly eller helikopter gir dette som oftest bilder med altfor dårlig oppløsning. Med avanserte droner og algoritmer får man et mye mer nøyaktig resultat, og man får kartlagt mye større områder, sier Haugen.

Tenker nytt

Biodrone har inngått rammeavtaler med blant andre skogeierlagene Allskog og Glommen Mjøsen Skog, som i dag har henholdsvis 7800 og 7200 andelseiere. Ole Andre Hestmo er skogkulturansvarlig i Allskog og sier at Biodrones teknologi har flere gevinster sammenlignet med bilder fra fly og satellitt.

Skogkulturansvarlig i Allskog, Ole Andre Hestmo.

– Med droner får vi bildene umiddelbart. Vi får et helt annet overblikk og vi kan bestille helt detaljert hva vi er på utkikk etter. Hvis vi ønsker å se på en viss type skog, kan vi sende over en kartfil og så kan de se spesifikt på det. Med flybilder blir det mer generelt og man må plukke ut informasjonen man vil ha. Med droneteknologien får det vi ønsker i større grad, og vi får det hurtigere – i den oppløsningen vi ønsker. Det er mer fleksibelt, siden man kan fly lavere med drone enn med fly.

– Hvordan vil andelseierne deres kunne dra nytte av samarbeidet med Biodrone?

– Andelseierne vil kunne få mye bedre oversikt over skogen sin, hvis de ønsker det. Mer detaljert enn tidligere, i hvert fall på kort varsel, sier Hestmo, som tror droner til dette formålet vil bli mer utbredt fremover.

– Det handler bare om å finne ut hvilke roller de ulike aktørene skal ha, og hvem som skal gjøre hva. Vi har tatt i bruk teknologien, og vi kommer til å fortsette å samarbeide med Biodrone og tenke nytt innenfor skogbruk, sier han.

 Effektivisering 

Biodrone opererer en DJI Matrice 300 RTK og snart en fixed-wing-drone fra Quantum-Systems. Flyhøyden varierer fra 30-350 meter, avhengig av type oppdrag. Biodrone utfører både datainnsamling og prosessering, og står også bak utviklingen av programvaren. Ifølge Haugen er det ingen andre i Norge som tilbyr en slik tjeneste kommersielt. Nå kan det bli et av verktøyene som effektiviserer skogdriften fremover.

– Noe av det næringen setter aller mest pris på er at vi leverer fra A til Å; både sprøyting, gjødsling, såing og kartlegging. Alle dronetjenester til skogen fra en og samme leverandør, sier Haugen.

For et år siden skrev Dronemagasinet om Biodrones konsept med sprøyting av plantevernmidler, gjødsling og såing som dronetjeneste. Det krevde dispensasjon fra forskriftene som sier at det er forbudt å bruke luftfartøy til å spre plantevernmidler. Slike utfordringer var det ikke denne gangen.

– Her har det vært utviklingen av algoritmer og programvaren i seg selv som har vært utfordringen, samt å få tilstrekkelig treningsdata. Skogkompetanse er veldig viktig, både for utviklingen av programvaren og forståelse av markedet, sier Haugen, som selv har bakgrunn som tømrer.

 Stor vekst

Biodrone utfører 3D-skanning av store skogområder – opptil flere hundre tusen dekar.

Haugen vil ikke si noe om hva avtalene er verdt økonomisk, men anser markedet for den nye tjenesten som stort.

– Potensialet er stort overalt hvor det er produktiv skog, spesielt i Trøndelag og Innlandet. Vestlandet er også interessant fordi det er så ulendt terreng, og jo vanskeligere terrenget er, desto lenger tid vil man bruke på manuelt arbeid.

Haugen forteller at selskapet er i stor vekst, og regner med å mangedoble omsetningen de nærmeste årene.

– I fjor omsatte vi for 1,6 millioner kroner, og jeg forventer i hvert fall det dobbelte i år. Forhåpentligvis får vi ytterligere en dobling neste år. Vi er nå totalt syv ansatte og på utkikk etter nye ressurser på Vestlandet. Ambisjonen er å bli Nordens største leverandør av dronetjenester innenfor skog og jord.