Norske droneoperatører får et halvt år ekstra å forberede seg på nytt regelverk.
Foto: Robert Dreier Holand

Nye droneregler utsettes i et halvt år

– Det er egentlig gode nyheter for norske droneoperatører, særlig for de som skal konkurrere internasjonalt, sier Bente Heggedal Løvold i seksjonen for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet.
Jan Frantzen

I utgangspunktet skulle det nye EU-regelverket for droner gjelde i Norge fra 1. juli 2020. Dette er nå utsatt i et halvt år, grunnet koronasituasjonen.

– EU-kommisjonen sier at de har som intensjon å forlenge fristen for basisforordningen med seks måneder. Dette må tolkes som at de nå har besluttet å gjøre det. Vi anser gjennomføringen som en formalitet, sier Bente Heggedal Løvold, seksjonsleder for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet.

Siden det nye regelverket (forordningen 2019/947) er vedtatt med 1. juli 2020 som ikrafttredelsesdato, må en endring av denne fristen skje gjennom vedtak av en ny forordning – en såkalt «implementing act».

– Dette må gjøres før 1. juli, og jeg regner med at Kommisjonen alt er i gang med å utforme utkast til en slik forordning, sier seksjonssjefen.

Får like konkurranseforhold 

Bente Heggedal Løvvold – leder av Seksjon for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet.

Dermed vil det nye regelverket tre i kraft 1. januar 2021, og norske droneoperatører får et halvt år ekstra å forberede seg på. Heggedal Løvold forklarer at forskyvingen skjer fordi luftfartsbransjen i Europa er overbelastet som følge av koronasituasjonen. Og hun mener at utsettelsen på ingen måte er noe negativt.

– Det betyr forhåpentligvis at alle land kan implementere reglene 1. januar. Det er egentlig gode nyheter for norske droneoperatører, særlig for de som skal konkurrere internasjonalt. Vi får like konkurranseforhold, og det er positivt. Det gagner oss at de andre europeiske landene ikke får en tjuvstart, for i vårt tilfelle måtte dette gått gjennom flere rettsprosesser, enn tilfellet er for EU-land. Samtidig er det en stor fordel for droneoperatører i hele Europa at regelverket trer i kraft på vinteren, når det ikke er høysesong. Det gjelder spesielt for de nordiske landene, som har en downperiode på vinterstid, sier hun.

Stille periode

I utgangspunktet var det planlagt en overgangsperiode på ett år etter implementeringen av de nye reglene. Heggedal Løvold er usikker på om dette fortsatt vil være tilfelle.

– Man kan tenke seg at overgangsreglene blir forskjøvet i samsvar med implementeringen, men jeg tør ikke si noe om det nå. Vi har ikke fått noen signaler på at det blir kortere overgangstid, men dette ligger hos EU-kommisjonen, sier seksjonslederen.

Hun kan også fortelle at det har vært uvanlig stille på hennes avdeling etter koronautbruddet.

– Vi har mye mindre pågang av nye godkjennelser og revideringer av operasjonsmanualer. Det kan virke som at bransjen ligger litt nede nå. Vi håper det snart tar seg opp igjen.