Dette er de tre hovedkategoriene i det nye droneregelverket. Skjermbilde fra Luftfartstilsynets SID-konferanse.

Nye droneregler: Dette er de nye kategoriene for droneoperatører

RO1, RO2 og RO3 forsvinner i det nye droneregelverket. Hva betyr de nye kategoriene for deg?
Jan Frantzen

DRONEMAGASINET følger SID (Sikker integrering av droner) som arrangeres 14. oktober 2020 i regi av Luftartstilsynet. Gjennom en serie med artikler setter vi fokus på det nye felleseuropeiske droneregelverket som trår i kraft 1. januar 2021. 

Under SID informerte Luftfartstilsynet om de nye dronereglene som gjelder fra nyttår.

Dagens kategorisering med RO1, RO2 og RO3 vil forsvinne i det nye regelverket, og norske droneoperatører må da forholde seg til følgende tre kategorier:

 • Åpen kategori
 • Spesifikk kategori
 • Sertifisert kategori

Kategoriene er beskrevet slik av Luftfartstilsynet:

Hans Petter Heimro og Arild Mortensen fra seksjonen for ubemannet luftfart under SID-konferansen pnsdag.

Åpen kategori

 • Operasjonen innebærer liten eller ingen risiko overfor tredjepart.
 • Det kreves ingen autorisasjon.
 • Piloten må fullføre et minimum av opplæring og trening.
 • Deles inn i 3 underkategorier etter enkle og forhåndsbestemte kriterier.

Hvis du skal fly i åpen kategori må du ha en maksvekt på under 25 kg. Du kan kun fly innenfor synsrekkevidde – VLOS, og kun under 120 meter fra bakken, informerte Arild Mortensen ved ubemannet seksjon i Luftfartstilsynet under SID.

Også i åpen kategori er det krav til at alle operatører registrerer seg. Det krever også eksamen for å fly drone over 250 gram – uansett om det gjelder hobbyflyvning eller flyvning til næring og nytte.

Denne kategorien vil omfatte de fleste som driver med fotografering og nærflyging med mindre droner, samt de fleste som flyr modellfly vil havne i denne kategorien, opplyser Luftfartstilsynet.

Spesifikk kategori

 • Operasjonen har høy risiko eller er for kompleks for å tilhøre Åpen kategori.
 • Operatøren må ha godkjenning fra Luftfartstilsynet for å kunne operere.
 • Risikonivå styrer mengden av opplæring og trening som kreves.
 • Luftfartstilsynet vil føre tilsyn.

Sertifisert kategori

 • Risikoen ligner risikoen i bemannet luftfart.
 • Sertifisering av luftfartøy og operatør er nødvendig.
 • Høyt nivå på både opplæring og trening. Det blir krav om droneflygersertifikat.
 • Luftfartstilsynet vil føre tilsyn.

– Regelverket som kommer ved nyttår vil kun omhandle åpen og spesifikk kategori. Sertifisert kategori er ennå ikke regulert fra EASA og vil komme senere. Det er foreløpig uklart hvilken dato dette vil skje, forklarte Mortensen under SID.

Han la til at alle operatører må registrere seg hos Luftfartstilsynet innen 1.januar 2021. RO1 må registrere seg i åpen kategori. RO2- og RO3-operatører må over på nytt regelverk 1. januar 2022 og Mortensen anbefalte sterkt at det søkes i god tid – minst seks måneder i forkant.

Det kom ikke fram under presentasjonen når registreringsløsningen er klar, men etter det Dronemagasinet erfarer vil det være i løpet av desember.

Dronemagasinet følger opp med flere saker fra SID

Fakta

Nytt droneregelverk

 • EU har vedtatt et nytt regelverk for droner
 • Regelverket trer i kraft i Norge 1. januar 2021, og innebærer endringer for de fleste norske droneoperatører
 • Les om de ulike regelendringene på Dronemagasinets nettsider