FREMTIDEN: Slik ser EU og EASA for seg at fremtidens integrasjon av droner kan gjøres trygt og sikkert i luftrommet

Nye EU regler for droner vedtatt – fra 2020 vil de gjelde i Norge

Nye felleseuropeiske droneregler ble vedtatt 24 mai. Nå starter arbeidet med å få reglene inn i Norsk lov. Men først fra 2020 vil de gjelde i Norge.
Anders Martinsen

Nye felleseuropeiske regler for droner har lenge vært under utarbeidelse og flere høringer har vært gjennomført for å komme frem til en felles enighet blant de 28 medlemslandene i EU. Arbeidet har vært ledet av EASA  og gjennom en vært svært omfattende og tidkrevende prosess. Allerede 24 august 2015 presenterte EASA sitt aller første utkast til fremtidige droneregler og en harmonisering av regelverket i EU. Men det skulle altså ta nesten fire år før de endelige dronereglene ble vedtatt og medlemslandene hadde kommet til enighet i det viktige arbeidet. Derfor var det stor glede i dronebransjenda de nye EU-reglene for droner som ble vedtatt 24. mai.

I en pressemelding etter at de nye reglene ble signert uttalte transportminister  Violeta Bulc følgende:

“The EU will now have the most advanced rules worldwide. This will pave the way for safe, secure and green drone flights. It also provides the much needed clarity for the business sector and for drone innovators Europe-wide.”

EU MODELLEN - Slik ser EU for seg at droneoperasjoner enkelt kan deles inn i tre hovedkategorier

EU MODELLEN – Slik ser EU for seg at droneoperasjoner enkelt kan deles inn i tre hovedkategorier

De nye droneregelene fra EU blir inntatt i norsk lov i sin helhet. Nå jobber det Norske Luftfartstilsynet med å få reglene innført i Norsk lov. Det kan tidligst skje høsten 2019. Det arbeidet vil medføre store endringer for Norske dronepiloter etter at det er blitt innført og at overgangsregler er blitt publisert og godkjent. Dette vil være et svært omfattende arbeid for både Luftfartstilsynet og for dronebransjen og vil foregå i flere etapper.

For alle som skal opp i Spesific-kateogorien iht det nye regelverket må disse operatørene re-godkjennes og dermed må operasjonsmanualer re-godkjennes. Det er pr i dag ikke avklart fra hvilken dato Luftfartstilsynet skal starte denne re-godkjenningen.

Overgangsregler vil gjelde i Norge

Selv om reglene allerede er vedtatt i EU betyr det ikke at de er automatisk innført i Norge. Det vil først skje etter at reglene er tatt opp som norsk lov.  Overgangsreglene som antagelig blir publisert i høst vil fortelle deg når du må begynne og operere etter dette regelverket. Hvor lang frist du får er per i dag ennå ikke avgjort.

Det betyr i praksis at det trolig vil vente helt til sommeren 2020 før de første felleseuropeiske dronereglene vil gjelde i Norge.

Doneregelene er omfattende og regulerer all dronebruk, også hobby- og rekreasjonsbruk i tillegg til dronebruk for dagens nærings- og nyttebrukere. Poenget er altså at man fremover ikke skiller mellom næring og nytte. Det nye regelverket gjelder altså både hobby og næring. Eneste unntaket vil være tradisjonell modellflyvning som omtales særskilt i det nye regelverket.

Ifølge de nye dronereglene vil det blant annet tidlig bli prioritet CE-merking av droner, geo-awareness, re-godkjenning (aktuelt for importører), re-deklarering av alle operatører (noen unntak vil gjelde) samt opplæring av dronepilotene bli sentralt i det nye felleseuropeiske regelverket og være noe av det første som kommer til å bli merkbart for dronemiljøet når det trer i kraft i Norge.