Foto: Torbjørn Kjosvold

Nye regler om fotografering fra luften

Forbudet mot å fotografere fra luften skal nå kun gjelde i fastsatte forbudsområder.  – Vi er svært positive til den nye forskriften, sier UASN-leder Anders Martinsen.
Jan Frantzen

Ny forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer er fastsatt av Kongen i statsråd. Den nye forskriften trer i kraft fra 1.september.

Den største endringen sammenlignet med dagens regelverk, er at forbudet mot å fotografere fra luften i utgangspunktet kun skal gjelde i fastsatte forbudsområder.

– Lokaliseringene for forbudsområdene har ikke vært offentlig tilgjengelige tidligere. Det har vært en utfordring både for oss som forvalter regelverket, og for de som skal gjøre opptak, sier Tom Snedal, som har fagansvar for luftbårne sensorsystemer i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Foto: Håkon Kjøllmoen

– Det har, med noen unntak, vært forbudt å fotografere, filme, eller bruke andre sensorer fra luften over Norge.
Da dronebølgen traff oss ble det gjort et søknadsfritak for droner som opereres utelukkende med foto/video-sensor, innenfor synsrekkevidde og utenfor militære områder.
Ellers er det krav om at man søker om tillatelse eller lisens, og det kan være en ganske langdryg affære. Det nye regelverket tillater at vi publiserer forbudsområdene, og det gjør det lettere for alle, sier Snedal.

Enklere for dronebrukere

Tom Snedal, fagansvar for luftbårne sensorsystemer i NSM. Foto: NSM

Snedal forteller at NSM jobber med en webbasert kartløsning som gir oversikt over forbudsområdene. Her er brukere pliktet til å sende inn varsel dersom man planlegger aktivitet i lufta med andre sensorer enn foto eller video. Dette fordi noen forbudsområder av ulike årsaker ikke kan offentliggjøres.

Snedal sier at de publiserte forbudsområdene også forhåpentligvis vil  kunne ligge på UAS Norways karttjeneste safetofly.no, noe som vil gjøre det enda mer oversiktlig for dronebrukere.

– Vi jobber med å få løsningen klar, og det vil komme mer informasjon før den nye forskriften trer i kraft, forteller Snedal.

Daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen, sier at den nye forskriften betyr en langt enklere bruk av droner med andre typer sensorer enn tradisjonelle foto- og filmkamera.

– Man kan være trygg på at man fotograferer og filmer objekter fra lufta som ikke er forbudsområder. Tidligere var det ingen oversikt over disse, men nå samler NSM forbudsområdene i en felles løsning, som vil gjøre det enklere for droneoperatørene å få oversikt, sier han.

Godt samarbeid

Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway.

Martinsen ser flere fordeler ved den nye forskriften, og trekker også frem at en godkjenning ikke lenger vil ligge på enkeltpersoner, som tidligere.

– I dag er det slik at hvis Ola Nordmann for eksempel har en godkjenning på en termisk sensor, så går den på personen, ikke på operatøren. Det kan skape en håpløs situasjon hvis personen blir syk, og en kollega ikke kan steppe inn og bruke samme sensor, sier UASN-lederen. Han slår fast at lovendringen medfører et regelverk som er i takt med dagens teknologi.

– Vi er svært positive til den nye forskriften, og vi er også veldig fornøyde med samarbeidet med NSM. UAS Norway har vært en pådriver for denne endringen, og NSM har vært lydhøre overfor næringens og proffbrukernes behov, sier Martinsen.