Nye RPAS forskrifter presentert på UNC 2015

På UNC 2015 presenterte flyoperativ inspektør Bente Heggedal Luftfartstilsynet sitt foreløpige forslag til den nye RPAS forskriften som blir gjeldende 1. januar 2016.
Reportasje: Anders Martinsen

Noen utdrag fra forskriften:

Generelle gjelder for alle RPAS-operatører:

Flyging kan bare skje der det finnes ansvarlig-, operativ- og teknisk leder. Lufthavner kan ikke benyttes for landing og avgang. Forsikringsplikt samt rapporteringsplikt for ulykker og hendelser videreføres.

Det legges opp til tre kategorier. Her er noen stikkord:

RO1: Vekt opp til 2,5 kilo, maksimal hastighet 60 knop, høyde 120 m, utelukkende innenfor VLOS i dagslysperioden og innenfor fastsatte sikkerhetsavstander
RO2: Vekt opp til 25 kg, maksimal hastighet 80 knop, høyde, 120 m, operere VLOS eller EVLOS og innen definerte sikkerhetsavstander
RO3: Vekt over 25 kilo, større hastighet enn 80 knop, høyere enn 120 m, operere i nærheten av folkemengder

Bente gikk også igjennom overgangsreglene og gebyrforskriften som legges frem 16. januar 2016.

Styreformann og president i UAS Norway Dan Richard Isdahl-Engh kommenterer forskriften slik:

 

– Forskriften bærer noe preg av en del kompromiss og kameler. Vi er veldig glade for dialogen vi har hatt med tilsynet i prosessen. Det virker som om forskriften inneholder mye tankearbeid selv om vi i UAS Norway ikke er enige i alt sier Dan Richard. Han er videre svært fornøyd med at UAS Norway har vært med på å påvirke endringer i utkastet som grovt regnet sparer medlemmene i de laveste kategoriene RO1 og RO2 for omtrent 3,5 millioner kroner og et ubeskrivelig antall arbeidstimer. Dette fordi det i det opprinnelige utkastet var tenkt at alle droneoperatører måtte ha utdanning og godkjennelse på lik linje med piloter i ordninær lufttrafikk.

 

– Selv brukte jeg omtrent 500 timer på min PPL-teori sier Isdahl-Engh og da strøk jeg på første forsøk og er fremdeles ikke ferdig legger han til.
Dan Richard sier videre at med denne forskriften er man i riktig retning. – Vi samarbeider nå med våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark og vil legge press på EU for å få til forskrifter som bransjen kan leve med. På UNC 2015 er både UAS Sweden og UAS Denmark representert.

Vi kommer tilbake med mer informasjon.